Jörgen Svärdh ny ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen

5 oktober 2016

Jörgen Svärdh, valdes på tisdagens extra årsmöte till ny ordförande för Svenska Stadsnätsföreningen. I samband med det extra årsmötet antogs också föreningens nya stadgar och vision vilket innebär att arbetet med att lyfta stadsnätens roll för samhällets fortsatta digitalisering växlas upp ytterligare.

– De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets bredbandsutbyggnad. Utan dem hade Sverige haft betydligt färre anslutningar och högre slutkundspriser. Just därför är det viktigt att vi värnar den bredbandsmodell som varit så framgångsrik för vårt land, säger Jörgen Svärdh, nytillträdd ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

– Vi ser hur samhällets digitalisering accelererar. Detta är positivt för Sverige samtidigt som det ökar behovet av att minska det digitala utanförskapet. Här kommer stadsnäten spela en avgörande roll och jag ser fram emot att vara med på den resan säger Jörgen Svärdh.

Jörgen Svärdh sitter sedan tidigare i Stadsnätsföreningens styrelse. Han är också vd för Utsikt Bredband vars verksamhet bedrivs i Linköping, Mjölby och Katrineholm.

 

För mer information, kontakta:

Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076–110 02 88

 
Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden. Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org