Stadsnätsföreningen

Ny studie:En miljon svenskar i digitalt utanförskap

27 oktober 2016

Över en miljon svenskar befinner sig i dag i digitalt utanförskap, det vill säga har svårt att exempelvis uträtta ärenden digitalt hos myndigheter eller ta del av viktig samhällsinformation. Gruppen blir dessutom större för varje år, visar en ny studie från Svenska Stadsnätsföreningen.

Pressmeddelande 2016-10-27

Studien identifierar fem faktorer som hindrar svenskar att ta del av det digitala samhället fullt ut: tillgång till bredband, utbildning, motivation och förmåga hos användaren samt själva tillgången till exempelvis dator eller surfplatta.

– Den dryga miljon svenskar som befinner sig i digitalt utanförskap behöver mer kontakt med samhällets funktioner än genomsnittet. Ännu bedrivs det inget aktivt eller koordinerat arbete för att stärka deras digitala förmåga, och den bristen drabbar såväl individerna som samhället, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

En stor andel av de som befinner sig i digitalt utanförskap är äldre, födda utanför Europa eller har låg inkomst. Enligt studien väntas svenskar i digitalt utanförskap bli ännu fler under de närmaste åren då allt fler personer bosatta i Sverige kommer från länder med låg digitaliseringsgrad. Enligt regeringen väntas också allt fler hushåll vara beroende av försörjningsstöd under de närmaste åren. När samhället digitaliseras blir det allt svårare för dem att exempelvis boka läkartider, ha kontakt med barnens skola eller sköta andra myndighetsärenden.

– Regeringens IT-politiska mål är högt ställt: Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Om en stor del av befolkningen står utanför det digitala samhället kommer vi aldrig att nå det målet. Nu krävs en gemensam satsning där stat, kommuner och ansvariga myndigheter engagerar sig tillsammans, säger Mikael Ek.

Studien presenterar en rad förslag på konkreta åtgärder för att bryta det växande digitala utanförskapet. Bland förslagen finns grundläggande IT-utbildning för nyanlända, anpassning av dagens försörjningsstöd så att fler hushåll kan få tillgång till internet i hemmet samt upprättandet av nätverk mellan ideell, offentlig och privat sektor.

Här kan du ladda ner hela studien Digitalt utanförskap.

 

Pressbild:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

 

För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05

Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden. Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org