Nu ska svensk fiberexpertis exporteras till Italien

Sverige är ett av världens bästa länder inom bredbandsområdet. Nu ska fler ges möjlighet att ta del av de svenska fiberföretagens kompetens och erfarenhet. Därför reser en delegation bestående av Svenska Stadsnätsföreningen och ett 15-tal av dess medlemmar tillsammans med Business Sweden till Italien med syfte att erbjuda en första och unik kontakt med italienska stakeholders.

Pressmeddelande 2017-03-08

Våra svenska bolag inom bredbandsbranschen har en unik erfarenhet och kompetens som vi vill hjälpa till att marknadsföra. Om vi lyckas med det så är min bedömning att vi har en kommande exportsuccé till flera länder att vänta, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Besöket på plats i Italien arrangeras av Business Sweden i samarbete med Stadsnätsföreningen. De svenska företagen kommer bland annat ges möjlighet att träffa det delvis statligt ägda bolaget Enel som nyligen vunnit den första statliga upphandlingen av fiberutbyggnad i landet.

– I Italien ser man Sverige som ett föregångsland inom området. Min bedömning är därför att det finns goda förutsättningar för de bolag som nu deltar i delegationen att göra affärer framöver, säger Kristofer Svartling, Sveriges Handelssekreterare i Italien.

 

Kontaktpersoner:

Business Sweden

Kristofer Svartling

Sveriges Handelssekreterare i Italien

Kristofer.svartling@business-sweden.se

+39 345 397 54 02

 

Svenska Stadsnätsföreningen

Mikael Ek

Vd Svenska Stadsnätsföreningen

mikael.ek@ssnf.org

+46 70-598 00 05

 

Om Business Sweden:

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det görs genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen:

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.