Nytt avtal

22 augusti 2017

Svenska Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen har kommit överens om ett nytt tjänsteleverantörsavtal. Det nya avtalet kommer att förenkla införandet av nya tjänster i de öppna näten, vilket kommer att gynna både marknadens aktörer och konsumenterna.

- Stadsnäten har sedan dess bildande strävat efter att så många tjänsteleverantörer som möjligt ska erbjuda sina tjänster i stadsnätens öppna nät. Just därför är jag glad över att vi nu har ett nytt tjänsteleverantörsavtal som kommer att förenkla samarbetet mellan marknadens olika aktörer, säger Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

Det nya tjänsteleverantörsavtalet tydliggör kraven på såväl nätägare som tjänsteleverantör. Därmed kommer det nya avtalet att göra det enklare för tjänsteleverantörerna att leverera sina tjänster i de öppna näten, vilket kommer att främja konkurrensen på marknaden ytterligare.

- Tjänsteleverantörsföreningen är mycket glada över att vi nu kommit i mål och fått till ett standardavtal mellan stadsnät och tjänsteleverantörer. Vi har nu ett branschavtal som är väl balanserat och som speglar slutkundernas krav och förväntningar på leverans av telekomtjänster via öppna nät", säger Christer Isacsson, Com Hem, ordförande i Tjänsteleverantörsföreningens förhandlingsgrupp.

 

Kontaktinformation:

Jörgen Svärdh, ordförande Svenska Stadsnätsföreningen, 070 369 92 49
Christer Isacsson, ordförande i Tjänsteleverantörsföreningens förhandlingsgrupp, 076 236 11 07

 

Pressbilder och logotype

Stadsnätsföreningens bildbank hittar du här.

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.