Stadsnätsundersökningen: Allt fler får bredband via fiber

2 mars 2017

Stadsnäten fortsätter att ansluta allt fler hushåll och står i dag för cirka hälften av alla fiberanslutningar. Det visar Svenska Stadsnätsföreningens rapport, Stadsnätsundersökningen.

– Vår undersökning visar att stadsnäten fortsätter att investera miljardbelopp i bredbandsutbyggnaden. Dessutom ökar tjänsteleverantörernas intresse för att leverera slutkundstjänster i stadsnätens öppna nät. Med andra ord är stadsnäten en av marknadens viktigaste aktörer i arbetet med att bygga ut fiber till alla svenska hushåll och företag, säger Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek.

Internationella studier visar att stadsnätens investeringar ökar konkurrensen på hela bredbandsmarknaden. OECD konstaterar i en rapport att de nationella aktörerna på den svenska bredbandsmarknaden ökar sina investeringar om de drivs av konkurrens från stadsnäten. Stadsnäten tränger alltså inte undan infrastrukturinvesteringar utan driver istället fram dem.

– Faktum är att nästan alla kommuner som har stadsnät också har nationella aktörer som bygger ut bredbandsnätet. De stora vinnarna på detta är kommunens invånare och till syvende och sist Sverige som tar ännu ett viktigt steg på vägen mot ett helt uppkopplat samhälle, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Hela rapporten hittar du här.

Pressbilder hittar du här.


För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, chef PR & Kommunikation, Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88


Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden. Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org