Sundbyberg toppar bredbandsrankning

Sundbyberg hamnar för sjunde året i rad på första plats när det gäller fiberbredband. I Sundbyberg var anslutningsgraden bland hushållen 95 procent. Lägst var tillgången i Hörby, med endast 8 procent. Riksgenomsnittet var 66 procent. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

Pressmeddelande 2017-03-20

Tillgången till fiber har under det gångna året ökat i 279 av landets 290 kommuner. I 11 kommuner har tillgången minskat, enligt PTS kartläggning. I hela landet har 66 procent av hushållen nu tillgång till bredband via fiber, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2015.

– Vi har många framsynta kommuner att tacka för att fiberbredbandet är så välutbyggt i Sverige. Det är glädjande att allt fler får tillgång till den här samhällskritiska infrastrukturen, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

Störst är tillgången till fiberbredband i Sundbyberg, 95 procent, följt av Stockholm, 93 procent och Umeå, 88 procent. Minst är tillgången i kommunerna Hörby, 8 procent samt Surahammar, 16 procent och Skurup, 18 procent.

– Det är fortfarande långt kvar till det nationella målet att alla ska ha möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband år 2025. För att nå dit krävs fortsatt sund konkurrens på bredbandsmarknaden, där många aktörer investerar och kommunerna tar sitt ansvar för att garantera långsiktighet och öppna nät, säger Mikael Ek.

Den nationella bredbandsstrategin "Sverige helt uppkopplat 2025" har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag redan år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Fem år senare ska andelen vara 100 procent. Bredbandsstrategin tar också fasta på behovet av mångfald på bredbandsmarknaden samt det offentligas roll när det gäller långsiktighet och tillgänglighet till samhällsservice.

De kommunala stadsnäten står för ungefär hälften av all befintlig fiberinfrastruktur och investerade under 2016 ungefär totalt 3,2 miljarder kronor i att bygga ut bredbandet ytterligare.

Fotnot: Tillgång definieras som att hushåll snabbt och utan särskilda kostnader kan beställa bredbandsabonnemang.

 

Mer fakta nedan:

- Tio i topp: kommuner som klättrat mest
- Om Svenska Stadsnätsföreningen

Pressbild:

- Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

 

Tio i topp: kommuner som klättrat mest

Placering Kommun Klättrat antal placeringar Rankning Täckning
1 Åtvidaberg 120 55 69%
2 Ekerö 103 98 60%
3 Lomma 90 42 73%
4 Markaryd 87 184 48%
5 Hylte 81 200 45%
6 Klippan 80 134 55%
7 Fagersta 76 144 53%
8 Norberg 71 198 46%
9 Osby 71 204 43%
10 Ale 68 59 68%

För mer information, se PTS webbplats: PTS Bredbandskartläggning 2016

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org