Helsingborg bäst i bredbandsbranschen

22 mars 2018

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens utsågs Öresundskraft, Helsingborg, till Årets stadsnät. Konceptet Robust fiber fick ta emot priset Årets bredbandsfrämjare. Under 2018 firar föreningen 20 år. I samband med detta delades jubileumspriset, Årets stadsnätsfrämjare genom tiderna, ut till Björn Jonsson, Norrsken.

Årets Stadsnät: Öresundskraft

- Öresundskraft har med en målinriktad digital strategi från moderstaden Helsingborg skapat en tydlig och drivande roll inom Internet of Things, IoT, via sitt Stadsnät samt visat på hur man samarbetar över kommungränserna, säger Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

Pressbild: Fotograf Anders Nilsson

Årets Stadsnätsfrämjare: Konceptet Robust fiber

- Robust fiber är ett viktigt branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till den som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät, säger Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

Pressbild: Fotograf Anders Nilsson

Jubileumspriset Årets Stadsnätsfrämjare Genom Tiderna: Björn Jonsson

- Björn har funnits med sedan föreningens start och alltid haft ett stort engagemang i föreningen och för stadsnätens utveckling. Björns positiva inställning samt hans lugn i kombination med sin kunskapsbredd gör honom till hela branschens ledargestalt, säger Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

Pressbild: Fotograf Anders Nilsson

 

Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens äger rum i Umeå, den 20–22 mars.

 

För mer information, kontakta:

Jörgen Svärdh, ordförande Svenska Stadsnätsföreningen, 070 369 92 49
Louise Thorselius, chef PR & Kommunikation, louise.thorselius@ssnf.org, 076–110 02 88

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org