Stadsnätsföreningen

Kommentar till operatörernas kritik

12 oktober 2018

Förra veckan lanserades Stadsnätsföreningens projekt "svartfiber till villa". Projektet påbörjades under våren då operatörer efterfrågade möjligheten att hyra svartfiberförbindelser till stadsnätsanslutna villor. Under det gångna halvåret har representanter från bland annat Com Hem deltagit i referensmöten där enbart nöjda röster hörts. Vi är därför förvånad över operatörernas kritik och öppna brev till Post- och telestyrelsen.

Tack vare stadsnätens öppna nät kan Telia, Com Hem och alla andra erbjuda sina tjänster i stadsnätens tjänsteportaler. Vår förhoppning är att det inom kort tid också kommer finnas svartfiber till villor tillgänglig i våra medlemmars produktutbud. Men för oss har det varit viktigt att noggrant se över en sådan affär för att säkerställa att produkten inte missgynnar alla de mindre tjänsteleverantörer som är beroende av stadsnätens öppna nät och låga inträdeströsklar. Stadsnäten finns i första hand inte till för att tillmötesgå vissa specifika kunders krav på tillgång till andras fiber utan istället handlar det om att tillhanda hålla en samhällskritisk infrastruktur på öppna och lika villkor och på så sätt främja konkurrensen på marknaden.

Till Tele2, Com Hem och Telenor vill jag också ställa följande frågor: Tror ni på allvar att ni hade haft bättre förutsättningar att erbjuda era tjänster om stadsnäten inte funnits utan att vi enbart haft ett Teliamonopol? Hur mycket svartfiber till villa finns det att hyra hos våra europeiska grannar där de statliga telemonopolisterna fortfarande har ett järngrepp om marknaden? Stadsnäten sträcker ut sin hand och ser de nationella operatörerna som viktiga samarbetspartners och kunder. Låt oss därför ha en konstruktiv debatt kring hur vi även fortsättningsvis kan säkerställa att svensk telekommarknad präglas av öppenhet. Från stadsnätens sida men också från andra nätägares sida.


Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen