Kommentar till Post- och telestyrelsens bredbandsstatistik:”Den senaste tidens skandaler visar att samhället behöver robusta och öppna bredbandsnät”

Allt fler svenskar får tillgång till snabbt bredband, det visar statistik som Post- och telestyrelsen släpper i dag. Samtidigt som det är glädjande att utbyggnadstakten av fiber är stabil behövs en ökad diskussion om hur vi säkerställer öppenhet och en hög säkerhet i samhällets digitala infrastruktur, kommenterar Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek.

Pressmeddelande den 29 mars 2018

Ny statistik från Post- och telestyrelsen, PTS, visar att tillgången till fiber har ökat i 283 av landets 290 kommuner under 2017. I hela landet kan nu drygt 72 procent av hushållen ansluta till bredband via fiber, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2016. Tillgången till fiberbredband är högst i Sundbyberg, följt av Stockholm och Höganäs. Lägst är tillgången i Hörby, följt av Högsby och Borgholm.

 – Det är glädjande att utbyggnadstakten av fiber är stabil. Men diskussionen om vårt fibernät får inte bara fokusera på utbyggnadstakt utan behöver också handla om öppenhet och säkerhet. USA:s beslut att skrota kravet på nätneutralitet, den senaste tidens skandaler kring IT-säkerhet samt yttre hot mot vår digitala infrastruktur visar att samhället behöver ha rådighet över fibernätet, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

 Under det senaste året har Säpo varnat för att utländska aktörer visat intresse för svensk telekominfrastruktur. Så sent som i februari varnade man för att andra stater kan försöka blanda sig i riksdagsvalet genom påverkansoperationer och elektroniska angrepp.

 – Detta är ytterligare ett kvitto på att vi har låga kunskaper om hur beroende samhället är av fungerande fiberinfrastruktur. Kommunerna har ett ansvar att säkerställa att de har den rådighet som behövs för att garantera invånarnas tillgång till ett öppet och säkert nät, och det är hög tid att ta tag i det arbetet, säger Mikael Ek.

 Öppen och säker fiberinfrastruktur skapar förutsättningar för en hållbar digitalisering av samhällskritiska verksamheter som sjukvården och energisektorn.OECD har i en rapport visat att de svenska stadsnäten är en garant för sund konkurrens och lägre priser för slutkonsumenterna på den svenska bredbandsmarknaden. Stadsnäten står för ungefär hälften av all befintlig fiberinfrastruktur och planerar under 2018 att investera 4,1 miljarder kronor i att bygga ut och förtäta bredbandsnätet ytterligare.

Fotnot: Tillgång definieras som att hushåll snabbt och utan särskilda kostnader kan beställa bredbandsabonnemang.

Mer fakta nedan:
- Topplista: kommunerna med högst tillgång till bredband

- Lista: kommunerna med lägst tillgång till bredband

- Topplista: kommuner som ökat mest i tillgång till bredband
- Om Svenska Stadsnätsföreningen

Pressbild:
- Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

Topplista: kommunerna med högst tillgång till bredband

Kommun

Andel hushåll med tillgång till fiber 2017

Andel hushåll med tillgång till fiber 2016

Förändring i procentenheter per år

Rankning

Sundbyberg

96,9%

95,4%

1,5%

1

Stockholm

94,0%

92,6%

1,4%

2

Höganäs

93,0%

53,4%

39,7%

3

Danderyd

89,8%

81,2%

8,6%

4

Umeå

88,9%

87,5%

1,3%

5

 

Lista: kommunerna med lägst tillgång till bredband

Kommun

Andel hushåll med tillgång till fiber 2017

Andel hushåll med tillgång till fiber 2016

Förändring i procentenheter per år

Rankning

Hörby

18,0%

8,5%

9,5%

290

Högsby

24,2%

20,9%

3,3%

289

Borgholm

25,4%

22,6%

2,8%

288

Sjöbo

27,0%

21,9%

5,1%

287

Gällivare

27,1%

26,7%

0,4%

286

 

Topplista: kommuner som ökat mest i tillgång till bredband

Kommun

Andel hushåll med tillgång till fiber 2017

Andel hushåll med tillgång till fiber 2016

Förändring i procentenheter per år

Rankning

Höganäs

93,0%

53,4%

39,7%

3

Ronneby

76,9%

39,5%

37,4%

42

Laholm

66,1%

31,1%

35,0%

117

Örkelljunga

52,2%

20,9%

31,3%

219

Aneby

64,1%

34,5%

29,6%

131

 

För mer information, se PTS webbplats: PTS Bredbandskartläggning 2017

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org