Stadsnätsföreningen

Kommunala stadsnät planerar att investera miljarder i bredbandsutbyggnad under 2018

22 mars 2018

En enkätundersökning bland Stadsnätsföreningens medlemmar visar att de kommunalt ägda stadsnäten planerar att investera över 4,1 miljarder kronor under 2018. Fokus ligger på utbyggnad på landsbygden samt förtätning av befintliga bredbandsnät, visar undersökningen.

- Att stadsnäten fortsätter att investera stora belopp i bredbandsutbyggnaden är en förutsättning om vi ska nå regeringens bredbandsmål. De har över 20 års unik erfarenhet av att bygga ut fiberinfrastruktur och vet att det tar tid att bygga ut till att alla hushåll och företag, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Stadsnätsföreningens undersökning visar att stadsnäten under 2017 anslöt cirka 100.000 villor och planerar att ansluta ungefär samma antal under innevarande år. Fokus under 2018 är, enligt föreningens bedömning, fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden samt efteranslutningar för de hushåll som befinner sig nära ett befintligt fibernät men som ännu inte är anslutna.

- Vi ser redan i dag hur stora delar av offentlig sektor tar fram nya digitala tjänster som kräver en snabb uppkoppling. Det innebär att fiberutbyggnaden brådskar. Men det är samtidigt viktigt att fokus inte bara hamnar på snabbhet. Det här är ett nät som vi ska nyttja under oöverskådlig tid så processen måste samtidigt präglas av robusthet och långsiktighet, säger Mikael Ek

 

 Pressbild:

- Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

 

För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05

Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

 

 
Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org