Stadsnätsföreningen: Felaktigt att hela branschen bromsar bredbandsutbyggnaden

15 november 2018

Under de senaste veckorna har olika nationella aktörer i bredbandsbranschen målat upp en bild av att bredbandsutbyggnaden bromsar in. Det är något som de kommunala stadsnäten, som stod för hälften av alla fiberanslutningar under förra året, inte håller med om. I en undersökning uppger 8 av 10 kommunala stadsnät att de fortsätter bredbandsutbyggnaden enligt plan, utan inbromsning.

– Det är olyckligt när det sprids en bild av att hela bredbandsbranschen bromsar in, för det stämmer inte. De kommunala stadsnäten gräver för fullt runt om i landet och var sammantaget den aktör som anslöt flest under förra året, både i tätort och på landsbygd, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.


Trafikverkets handläggningstider och svårare anslutningsprocesser på landsbygden lyfts ofta upp som huvudskäl bakom försenade anslutningar.


– Att det tar längre tid att och dessutom är mer kostsamt att bygga ut på landsbygden än i stan kan inte komma som en överraskning för någon bredbandsbyggare. Just därför är det så viktigt att alla aktörer på bredbandsmarknaden tar höjd för både högre kostnader och även söker sina tillstånd i god tid så att kunden inte drabbas, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

 

Mer fakta nedan:

- Statistik, marknadens aktörer
- Pressbild
- Kontaktuppgifter
- Om Svenska Stadsnätsföreningen

 
Statistik, marknadens aktörer:

Andel av alla, med fiber, nyanslutna hushåll mellan oktober 2017 och 2016

Hela Sverige

Utanför tätort och småort

Telia Company AB

35%

17%

IP-Only AB

13%

8%

Ekonomiska föreningar

6%

32%

Övriga än ovanstående (typiskt sett stadsnät)

46%

42%

Källa: Post- och telestyrelsen

 

Pressbild:

- Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

 

För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org