Stadsnätsföreningen ska utveckla standardiserad svartfiberprodukt till villor

1 mars 2018

Operatörers intresse för att hyra svartfiber till villor växer. För att möta den ökade efterfrågagan kommer Stadsnätsföreningens påbörja ett arbete som syftar till att ta fram en rekommendation på en standardiserad svartfiberprodukt för villamarknaden.

- Stadsnäten var de som grundade konceptet öppna nät och möjliggjorde därigenom en grossistmarknad. Vi välkomnar efterfrågan på nya typer av grossistprodukter och kommer därför ta fram en standardiserad svartfiberprodukt till villor, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

En viktig del i arbetet med att utveckla den nya produkten handlar om att säkerställa konsumenternas fortsatta öppenhet och valfrihet.

- Det är viktigt att de aktörer som hyr svartfiber till villa garanterar kundernas valfrihet och möjlighet att även välja konkurrerande tjänsteleverantörer. Det är tack vare denna konkurrens som Sverige har bland de lägsta konsumentpriserna på bredband i världen och det måste vi värna, säger Mikael Ek.

Arbetet med att ta fram rekommendationer till ny produkt för stadsnäten väntas vara klart under årets tredje kvartal.