2019

Ny rapport om riskerna med att ersätta fast bredbandsinfrastruktur på landsbygden med enklare alternativ

Det statliga forskningsinstitutet RISE har i en rapport, beställd av Svenska Stadsnätsföreningen, genomfört en analys över konsekvenserna med att ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med trådlösa alternativ. Rapporten visar att de enklare lösningar som framförts som tänkbara alternativ till fortsatt fiberutbyggnad riskerar att göra det svårare för företag och hushåll på landsbygden att ta del av framtida digitala tjänster.

6

NOV

23 procent av svenskarna saknar tillgång till bredband

I dag släpper Post- och Telestyrelsen statistik som visar att utbyggnadstakten av bredband minskar, från i genomsnitt 6 procentenheter per år till strax under 5 procentenheter. Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek befarar nu att många hushåll riskerar att få vänta länge på utbyggnaden av bredbandsnätet.

28

MAR

IoT Blekinge och Netwest bäst i bredbandsbranschen

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens i Göteborg utsågs IoT Blekinge, som består av de kommunalt ägda stadsnäten i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Olofström, till Årets stadsnät. Bolaget Netwest, som ägs av Västra Götalandsregionen och 28 olika kommuner och kommunala bolag tog hem priset, Årets stadsnätsfrämjare.

20

MAR

Hedemora Energi tar plats i styrelsen

I samband med Svenska Stadsnätsföreningens årsmöte, som arrangerades i Göteborg den 19 mars, valdes ny styrelse. Utöver omval av befintliga ledamöter valdes Anette Grönberg, Hedemora Energi, in i föreningens styrelse.

19

MAR

Ny branschstandard ska möjliggöra säkrare digitala fastighetsnät

Stora delar av samhället är i dag beroende av en fungerande bredbandsuppkoppling. Befintliga standarder för Fastighetsnät är omfattande och i vissa fall svårtolkade vilket har begränsat deras tillämpning. Fel och störningar i näten till följd av brister i näten riskerar därför att bli allt vanligare i takt med att användningen av näten ökar. Därför har representanter från telekombranschen tillsammans med flera av landets största fastighetsägare tagit fram riktlinjer för byggnation av robusta digitala fastighetsnät anpassade för nordiska förhållanden.

16

JAN