Blekinges stadsnät bäst i bredbandsbranschen

20 mars 2019

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens i Göteborg utsågs IoT Blekinge, som består av de kommunalt ägda stadsnäten i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Olofström, till Årets stadsnät. Bolaget Netwest, som ägs av Västra Götalandsregionen och 28 olika kommuner och kommunala bolag tog hem priset, Årets stadsnätsfrämjare.

Årets Stadsnät: IoT Blekinge och de fyra stadsnäten i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Olofström

- Årets pristagare är fyra stadsnät som gjort sin svaghet till sin styrka. Genom att samverka inom IoT-området har pristagarna visat att även mindre kommuner kan ligga i framkant tack vare samverkan. De fyra stadsnäten har även samverkat med sina ägare för att ta fram IoT-lösningar som både innebär en besparing för verksamheterna samtidigt som invånarna ges högre service. På så sett har deras projekt blivit ett föredöme för stadsnät i Sverige, säger Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

 Pressbild hittar du här.

Årets Stadsnätsfrämjare: Netwest

- Årets pristagare är en organisation som arbetat hårt med att integrera nät från hela sin region, från det minsta byalaget till de största stadsnäten, för att på så sätt tillgängliggöra infrastrukturen för både operatörer och mobilaktörer. Organisationen har också arbetat för att länka samman nät i hela landet i syfte att tillgängliggöra mindre aktörers infrastruktur, säger Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

 Pressbild hittar du här.

Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens äger rum i Göteborg, den 18-20 mars.

 

För mer information, kontakta:

Jörgen Svärdh, ordförande Svenska Stadsnätsföreningen, 070 369 92 49
Louise Thorselius, chef PR & Kommunikation, louise.thorselius@ssnf.org, 076–110 02 88

 
Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org