Hedemora Energi tar plats i Stadsnätsföreningens styrelse

19 mars 2019

I samband med Svenska Stadsnätsföreningens årsmöte, som arrangerades i Göteborg den 19 mars, valdes ny styrelse. Utöver omval av befintliga ledamöter valdes Anette Grönberg, Hedemora Energi, in i föreningens styrelse.

Ordförande

Jörgen Svärdh, Utsikt Bredband                                                                                                                  

 

Ledamöter

Mats Berggren, Umeå Energi (vice ordf.)

Elin Bertilsson, Karlstad El- och Stadsnät

Staffan Ingvarsson, Stokab

Maria Olsson, Övik Energi

Tomas Sundström, IT Norrbotten                                                                                  

Sofia Söder, Gothnet

 

Suppleanter

Annette Grönberg, Hedemora Energi (nyval)                                                                                          

Bo Lindberg, Öresundskraft                                                                                            

Göran Sörell, Servanet

Ulf Lindroth, Malmö stad

 

För mer information, kontakta:

Jörgen Svärdh, ordförande Svenska Stadsnätsföreningen, 070 369 92 49

Louise Thorselius, chef PR & Kommunikation, louise.thorselius@ssnf.org, 076–110 02 88

 

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org