Ny branschstandard ska möjliggöra säkrare digitala fastighetsnät

16 januari 2019

Stora delar av samhället är i dag beroende av en fungerande bredbandsuppkoppling. Befintliga standarder för Fastighetsnät är omfattande och i vissa fall svårtolkade vilket har begränsat deras tillämpning. Fel och störningar i näten till följd av brister i näten riskerar därför att bli allt vanligare i takt med att användningen av näten ökar. Därför har representanter från telekombranschen tillsammans med flera av landets största fastighetsägare tagit fram riktlinjer för byggnation av robusta digitala fastighetsnät anpassade för nordiska förhållanden.

- Det har skett en snabb utveckling i samhällets sätt att nyttja de digitala fastighetsnäten. För bara några år sedan användes dessa i stor utsträckning för att se på tv eller surfa. Nu går vi mot en tid då näten ska bära både välfärdstjänster och avancerade energistyrningssystem och då ställs helt andra krav på robusthet och säkerhet, säger Lars Björkman, projektledare för Robusta fastighetsnät.

Projektet Robusta fastighetsnät, där ett stort antal aktörer inom telekombranschen samt Post- och telestyrelsen ingår, har i dialog med representanter från fastighetsbranschen tagit fram en gemensam anvisning för anläggning av digitala fastighetsnät.

- Jag hoppas framförallt att de nya anvisningarna ska göra det lättare för fastighetsbolag att åberopa den nya anvisningen vid upphandling av nya digitala fastighetsnät. På detta sätt blir det lättare att säkerställa att man får ett robust nät som klarar både dagens och framtidens krav på säker och hållbar infrastruktur, säger Lars Björkman, projektledare för Robusta fastighetsnät.

Anvisningarna riktar sig till fastighetsägare och förvaltare av fastigheter samt branschens intressenter, exempelvis projektörer/konsulter, nätägare, leverantörer av materiel, entreprenadföretag som anlägger fastighetsnät, tjänsteleverantörer samt aktörer för hantering av utbildning.


Arbetet med att ta fram konceptet har letts av Svenska Stadsnätsföreningen med stöd av Post- och telestyrelsen.

 

Länk till anvisning:

https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust-digital-infrastruktur/

 

För mer information, kontakta:

Lars Björkman, projektledare för Robusta fastighetsnät, 073-988 36 75
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige