Ny rapport om riskerna med att ersätta fast bredbandsinfrastruktur på landsbygden med enklare alternativ

6 november 2019

Det statliga forskningsinstitutet RISE har i en rapport, beställd av Svenska Stadsnätsföreningen, genomfört en analys över konsekvenserna med att ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med trådlösa alternativ. Rapporten visar att de enklare lösningar som framförts som tänkbara alternativ till fortsatt fiberutbyggnad riskerar att göra det svårare för företag och hushåll på landsbygden att ta del av framtida digitala tjänster.

Inom begreppet trådlöst bredband innefattas flera olika tekniker som sinsemellan skiljer sig åt, både sett till investeringskostnad men framförallt till vilka kapaciteter som nätet kan erbjuda användarna. Rapporten visar att kostnaderna för att ta fram ett trådlöst nät som erbjuder kapacitet i närheten av det nationella bredbandsmålet, alltså 1 gigabit per sekund, väntas kräva högre investeringar än de som beräknas för den fortsatta fiberutbyggnaden. Enklare lösningar, som också innebär lägre investeringsnivåer, väntas istället hamna långt under kraven på de anslutningar som ställs i de nationella bredbandsmålen.

-          Under de senaste 20 åren har det offentliga investerat miljardbelopp i bredbandsutbyggnad och vi har haft högt ställda bredbandsmål. Att inte ge resterande hushåll och företag på landsbygden samma möjligheter som boende i tätorter riskerar att skapa ett digitalt A- och B-lag, säger Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek.

Rapporten pekar också på att bredband med höga garanterade hastigheter för upp- och nedladdning väntas vara en förutsättning för att kunna ta del av framtidens digitala tjänster för hushåll och företag.

-          Konsekvensen av att ge landsbygden sämre bredbandsuppkopplingar än övriga samhället riskerar att resultera i att äldre får svårare att nyttja digitala välfärdstjänster och att företag inom de gröna näringarna inte kan utvecklas i samma takt som företag med tillgång till bättre bredbandstekniker, säger Mikael Ek.

Läs hela rapporten här.

Pressbild:
- Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org