Stadsnätsföreningen

20 procent av svenskarna saknar tillgång till bredband

27 mars 2020

I dag släpper Post- och Telestyrelsen statistik som visar att utbyggnadstakten av bredband går allt långsammare – på två år har utbyggnadstakten minskat från 6 till drygt 3 procentenheter per år. I hela landet har nu drygt 80 procent av hushållen tillgång till bredband.

Pressmeddelande den 27 mars 2020


Ny statistik från Post- och telestyrelsen, PTS, visar att tillgången till fiber har ökat i 285 av landets 290 kommuner under 2019. I hela landet har nu drygt 80 procent av hushållen tillgång till bredband. Det är en ökning med drygt 3 procentenheter jämfört med 2018, vilket innebär att utbyggnadstakten går allt långsammare. Fram till 2017 var utbyggnadstakten i genomsnitt 6 procentenheter per år.

– Den situation som samhället nu befinner sig i har tydliggjort hushållens behov av bredband. Just därför är det oroväckande att utbyggnadstakten avtar. För de 20 procent av hushållen som fortfarande saknar en anslutning blir det svårt att jobba eller delta i skolarbeten på distans. Nu måste regeringen snabbt röja de hinder som hämmar den fortsatta bredbandsutbyggnaden, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Tillgången till fiberbredband är högst i Sundbyberg, följt av Solna och Stockholm. Lägst är tillgången i Högsby, följt av Torsås och Vansbro.  Regeringen lanserade år 2016 en bredbandsstrategi med målet att 95 procent av alla hushåll och företag till 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, ett mål som nu inte ser ut att nås.

– De kommunala stadsnäten har möjlighet att bidra till bredbandsutbyggnaden i större utsträckning än i dag. Om dagens regelverk ändras så att de ges möjlighet att ansluta hushåll och företag även i närliggande kommuner bedömer vi att Sverige kommer att nå bredbandsmålen både snabbare och billigare, säger Mikael Ek.


Faktaruta:

Lokaliseringsprincipen
Lokaliseringsprincipen i kommunallagen innebär att ett stadsnät i huvudsak är begränsad till att bedriva sin verksamhet inom ägarkommunen. Det betyder i många fall att bredbandsinfrastrukturen inte kan byggas ut på ett ändamålsenligt eller kostnadseffektivt sätt, eftersom kommungränsen inte nödvändigtvis utgör ett rationellt område för avgränsningen av bredbandsnätet. Därför anser Svenska Stadsnätsföreningen att stadsnäten behöver undantas från lokaliseringsprincipen, en princip som sedan tidigare används för andra samhällsviktiga infrastrukturer.

Bredbandsmålet
Den nationella bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag redan år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Fem år senare ska andelen vara 100 procent.

Topp- och bottenrankningar nedan:
Kommunerna med högst tillgång till bredband
Kommunerna med lägst tillgång till bredband
Kommuner som ökat mest i tillgång till bredband


Pressbild:
- Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, chef för pr och kommunikation Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88


Topplista: kommunerna med högst tillgång till bredband

Kommun

Andel hushåll med tillgång till fiber 2019

Andel hushåll med tillgång till fiber 2018

Förändring i procentenheter per år

Rankning

Sundbyberg

99,52%

99,43%

0,09%

1

Solna

99,06%

98,76%

0,30%

2

Stockholm

98,61%

98,19%

0,42%

3

Täby

96,57%

96,01%

0,57%

4

Upplands Väsby

96,54%

96,13%

0,41%

5


Lista: kommunerna med lägst tillgång till bredband

Kommun

Andel hushåll med tillgång till fiber 2019

Andel hushåll med tillgång till fiber 2018

Förändring i procentenheter per år

Rankning

Högsby

40,95%

39,07%

1,87%

290

Torsås

42,25%

41,21%

1,04%

289

Vansbro

44,07%

41,29%

2,79%

288

Berg

44,27%

41,68%

2,59%

287

Skinnskatteberg

45,56%

26,05%

19,50%

286

Förändringen i tillgången till fiber kan bero på felaktig rapportering till PTS. Kontakta kommunen för mer information.

Topplista: kommuner som ökat mest i tillgång till bredband

Kommun

Andel hushåll med tillgång till fiber 2019

Andel hushåll med tillgång till fiber 2018

Förändring i procentenheter per år

Rankning

Surahammar

71,21%

47,60%

23,60%

181

Skinnskatteberg

45,56%

26,05%

19,50%

286

Öckerö

67,07%

47,66%

19,41%

211

Orust

74,98%

56,11%

18,86%

147

Gullspång

65,00%

46,16%

18,84%

229


Fotnot: Tillgång definieras som att hushåll snabbt och utan särskilda kostnader kan beställa bredbandsabonnemang.

För mer information, se PTS webbplats: PTS Bredbandskartläggning 2019

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org