Fem organisationer i gemensamt bredbandsupprop

19 juni 2020

I Sverige är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar närmare hälften av landsbygdsborna anslutning. I syfte att synliggöra behovet av fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden lanserar nu Byanätsforum, Företagarna, Hela Sverige Ska Leva, Lantbrukarnas Riksförbund samt Svenska Stadsnätsföreningen ett gemensamt 10-punktsprogram med bredbandspolitiska förslag samt namninsamlingen Bredbandsuppropet.

Bredbandsuppropet ställer krav på att den digitala klyftan mellan stad och land sluts och att regeringen genomför nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå målet om snabbt bredband till alla senast 2025. De insamlade namnunderskrifterna kommer att överräckas till ansvariga ministrar, digitaliseringsminister Anders Ygeman och landsbygdsminister Jennie Nilsson.

 

Uttalanden från organisationerna bakom uppropet

Byanätsforum

– 30 procent av fiberanslutningarna utanför tätort kommer från ett byanät. Det är byar som gått samman i förening och byggt sitt eget bredbandsnät. Ofta med stora insatser i form av ideellt arbete och hushållens anslutningsavgifter. Regelverket för ekonomiskt stöd måste förenklas och mer pengar behöver komma in i systemet så att fler byar kan koppla upp sig på nätet, säger Thomas S. Nilsson, ledare för Byanätsforum.

Företagarna

– De senaste decennierna har 4 av 5 nya jobb skapats i småföretag. Så ser det ut över hela landet. Tillgång till ett säkert bredband är för många företag helt avgörande för att kunna bedriva sin verksamhet. Otillräckligt bredband hämmar och hotar inte bara jobb och tillväxt utan sänker även konkurrenskraften för Sverige som nation, säger Günther Mårder, vd Företagarna, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Hela Sverige Ska Leva

– I spåren av pandemin har behovet av digitalisering tydliggjorts. Det är mycket viktigt att vi inte skapar eller A- och B-lag i möjligheter till uppkoppling utan snabbar på arbetet med att nå målet att alla ska ha bra uppkoppling i Sverige, säger Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.

Lantbrukarnas Riksförbund

– Allt fler processer och verktyg som används inom jord- och skogsbruket kräver att man har internetuppkoppling. Samtidigt ligger landsbygdsföretagen långt efter storstäderna i fiberutbyggnaden. Regeringen behöver satsa mer på bredband om vi ska nå målet om ett helt uppkopplat Sverige senast 2025, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Svenska Stadsnätsföreningen

– Våra medlemmar, de kommunala stadsnäten, har stått för merparten av bredbandsutbyggnaden i Sverige. Deras arbete möjliggör hela samhällets digitalisering. Nu behöver vi regeringens hjälp för att möjliggöra att även kvarvarande hushåll och företag på landsbygden ansluts till ett fibernät, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen

 

Presskontakt Bredbandsuppropet:

Louise Thorselius, 076-110 02 88, louise.thorselius@ssnf.org

 

Presskontakter på organisationerna bakom uppropet:

Byanätsforum
Thomas S. Nilsson, ledare Byanätsforum, 010-479 77 41, tommy.nilsson@helasverige.se

Företagarna
Jimmy Mannung, 070-788 74 10, jimmy.mannung@foretagarna.se

Hela Sverige ska leva
Terese Bengard, 010-489 13 56, terese.bengard@helasverige.se

Lantbrukarnas Riksförbund
Presstelefon: 010-184 40 70, press@lrf.se

Svenska Stadsnätsföreningen
Louise Thorselius, 076-110 02 88, louise.thorselius@ssnf.org 

 

Kort om uppropet

Bredbandsuppropet består av ett 10-punktsprogram som tydliggör behovet av fortsatt fiberutbyggnad samt innehåller bredbandspolitiska förslag. Uppropet har också en namninsamling där undertecknare ställer sig bakom kravet på att klyftan mellan stad och land sluts och att regeringen genomför nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå målet om snabbt bredband till alla senast 2025.

Bredbandsuppropet drivs gemensamt av organisationerna Byanätsforum, Företagarna, Hela Sverige Ska Leva, Lantbrukarnas Riksförbund samt Svenska Stadsnätsföreningen

För att nå regeringens bredbandsmål efterfrågas:

  1. Ytterligare stödmedel
  2. Likvärdig uppkoppling på landsbygd som i tätort
  3. Rättvist regelverk vid utdelning av stödmedel
  4. Enklare tillståndsgivning
  5. Regelverk som möjliggör effektiv utbyggnad

Du hittar 10-punktsprogrammet och namninsamlingen på webbplatsen bredbandsuppropet.se.