Stadsnätsföreningen

Kommentar: Regeringsbeslut väntas påverka bredbandsutbyggnaden positivt

30 januari 2020

Regeringen har fattat beslut om att låta Post- och telestyrelsen analysera möjligheten att undanta de kommunala bredbandsbolagen, stadsnäten, från den så kallade lokaliseringsprincipen. Ändringen skulle underlätta samarbetet mellan kommuner och bidra till att fler hushåll får tillgång till fibernätet.

-                           Beskedet från regeringen är positivt och vår bedömning är att ett kommande undantag kommer att främja de kommunala stadsnätens möjlighet att bidra till att nå de nationella bredbandsmålen, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Under det senaste året har takten i bredbandsutbyggnaden bromsat och fortfarande saknar över hälften av alla hushåll på landsbygden tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling. Enligt de nationella bredbandsmålen ska alla hushåll få tillgång till en snabb uppkoppling senast 2025. Enligt Stadsnätsföreningen behöver därför frågan om att undanta stadsnäten från lokaliseringsprincipen hanteras skyndsamt.

-                           Att bygga bredband är både tids- och kostnadskrävande. För att ett undantag ska få genomslag krävs det att regeländringen genomförs i närtid för att möjliggöra en mer effektiv utbyggnad till fler hushåll, säger Mikael Ek.

 

Pressbild:
- Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

För mer information, se www.ssnf.org