Stadsnätsföreningen

Kommunala bredbandsaktörer kan ansluta 150 000 fler hushåll och företag med hjälp av regeländring

3 april 2020

Takten i bredbandsutbyggnaden avtar kraftigt och nästintill halverades 2019 jämfört med fem år tidigare, enligt statistik från Post- och telestyrelsen. En inventering bland de kommunala bredbandsaktörerna, stadsnäten, visar att över 150 000 fler hushåll och företag skulle kunna anslutas med en ändring i nuvarande lagstiftning*.

Pressmeddelande den 3 april 2020

 

– Den situation som vi nu befinner oss i, där både arbete och utbildning ska ske på distans, visar på behovet av robust och snabbt bredband. De kommunala bredbandsaktörerna skulle kunna bidra i större utsträckning än i dag om de fick ansluta hushåll även i andra kommuner, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Även Post- och telestyrelsen har analyserat effekterna av ett undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen. Myndigheten har i sin bedömning utgått från hushåll i nära anslutning till befintliga stadsnät men landar trots sin snäva tolkning i att tusentals nya hushåll skulle kunna anslutas med en regelförändring.

– Post- och telestyrelsen har beräknat att det kommer att behövas 22 miljarder i stödmedel för att ansluta alla hushåll. Ett undantag från dagens regelverk kan dock på ett effektivt sätt främja utbyggnaden till en lägre kostnad för samhället, säger Mikael Ek.

I cirka 40 av landets kommuner skedde knappt någon bredbandsutbyggnad alls under 2019**. Stadsnätsföreningens bedömning är att flera av dessa kommuner kan ha stor nytta av att det kommer in ytterligare en aktör på den lokala bredbandsmarknaden.

– Det finns ofta flera olika orsaker till att utbyggnaden stannat av. Det kan handla om att de områden som återstår att ansluta ligger närmre en annan kommun. En annan faktor kan vara att den enda operatören i den aktuella kommunen inte har några utbyggnadsplaner. I bägge fallen ser vi att stadsnäten skulle kunna öka utbyggnadstakten, säger Mikael Ek.

 

* Fråga till kommunala stadsnät: Om stadsnäten undantas från lokaliseringsprincipen hur många ytterligare anslutningar bedömer du att du skulle kunna genomföra? (Antal): Svarsfrekvens 79 procent.

** I 37 kommuner var utbyggnadstakten lägre än 1,5 procent. I statistiken har inte kommuner med en anslutningsgrad över 90 procent räknats in.

 

Pressbild:
- Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen


För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05.
Louise Thorselius, chef för pr och kommunikation Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88.

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

För mer information, se www.ssnf.org.