Miljardstöd till bredbandsutbyggnaden viktigt besked för alla de som fortfarande står utan bredband

16 september 2020

Regeringen har meddelat att de vill satsa ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Beskedet välkomnas av Svenska Stadsnätsföreningen som företräder kommunala bredbandsaktörer (stadsnät) och som byggt mer än häften av bredbandsinfrastrukturen, både i stad och på landsbygd.

– Det är helt avgörande med ökade statliga stödmedel för att branschen ska kunna bygga ut till hushåll och företag på landsbygden. Regeringens besked kommer därför möjliggöra betydligt fler anslutningar än vad vi sett under det senaste året, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Samtidigt bedömer Stadsnätsföreningen att det kommer att krävas ytterligare miljardbelopp under de kommande åren.

– För att bredbandsutbyggnaden ska bli så kostnadseffektiv som möjligt så behöver branschen långsiktiga garantier för att stöden bibehålls på tillräckliga nivåer.  Men det viktigaste är att alla måste få tillgång till en robust och snabb bredbandsuppkoppling, det har inte minst Covid-19 visat. Ytterst blir detta en demokratifråga, säger Mikael Ek.

För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05.

Louise Thorselius, chef för Public Affairs och kommunikation Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88.

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.