Mittnät och Tele2 bäst i bredbandsbranschen

23 september 2020

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens digitala årskonferens utsågs Mittnät, som består av de kommunalt ägda stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Vansbro, Åmål och Årjäng till Årets stadsnät. Tele2 tog hem titeln Årets stadsnätsfrämjare.

Årets Stadsnät: Mittnät bestående av stadsnäten i  Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Vansbro, Åmål och Årjäng

– Kommunerna i de tre länen skiljer sig åt både till befolkningsmängd men också till yta. Samarbetet har på ett framgångsrikt sätt överbryggat de utmaningar som kommer med stadsnätens och kommunernas olikheter. Mittnät har i stället nyttjat de lokala stadsnätens unika förutsättningar och möjligheter och gjort dessa till sin framgångsfaktor, säger Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

 

Årets Stadsnätsfrämjare: Tele2

– Tele2 har under året tagit en aktiv roll i arbetet med att standardisera processen, avtalen och produkterna inom CESAR2. Resultatet av bolagets medverkan och engagemang har resulterat i att det aldrig varit enklare eller snabbare att göra affärer mellan operatörer och nätägare, säger Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

 

Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens äger rum den 21-23 september.

 

För mer information, kontakta:

Jörgen Svärdh, ordförande Svenska Stadsnätsföreningen, 070 369 92 49

Louise Thorselius, chef PR & kommunikation, louise.thorselius@ssnf.org, 076–110 02 88

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.