Ny rapport: Stadsnäten fortsätter investera miljardbelopp på bredbandsutbyggnad

2 juni 2020

Trots rapporter om att hela bredbandsmarknaden minskat sina investeringar så räknar de kommunala stadsnäten att satsa miljardbelopp på fiberutbyggnad under 2020, enligt en ny rapport framtagen av Svenska Stadsnätsföreningen.

Stadsnätsundersökningen är en statistikrapport som tas fram av Svenska Stadsnätsföreningen och innehåller uppgifter om stadsnätens verksamhet. Rapporten visar att stadsnäten planerar att investera 3,8 miljarder kronor i fiberutbyggnaden under 2020.

– Vi vet att många stadsnät har i uppdrag att bygga ut fibernätet i hela sin kommun även om lönsamheten i utbyggnaden minskar ju längre ut på landsbygden de kommer. Detta är positiva besked men utan ytterligare statliga stödmedel och regelförenklingar kommer det bli svårt att upprätthålla de senaste årens investeringssiffror även framöver, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Fastighetsägares ålder och privatekonomi påverkar anslutningsviljan

I rapporten har stadsnäten fått uppge de vanligaste skälen till att hushåll väljer att avstå från att ansluta sin fastighet till ett bredbandsnät. Ålder på fastighetsägare och bristande ekonomiska förutsättningar är två av de vanligast förekommande skälen enligt rapporten (se tabell nedan).

– Studier visar att det digitala utanförskapet redan i dag är större bland äldre och ekonomiskt utsatta. Här behövs både en upplysningskampanj kring digitaliseringens möjligheter men även utökade möjligheter för ekonomiskt utsatta att ansluta sin fastighet, inte minst för hushåll med hemmavarande barn, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Läs rapporten här.
Pressbilder hittar du här.


Tabell 1. Fråga: De villahushåll som tackar nej till att ansluta villan till stadsnätet, vad anger de för skäl?

I Stadsnätsföreningens undersökning tillfrågades stadsnäten om vilka svar som stadsnäten får när ett villahushåll väljer att tackat nej till en villaanslutning. Det kan finnas olika skäl till att tacka nej. Ett vanligt förekommande svar är att äldre hushåll inte ser nyttan med anslutningen (76 procent) eller att hushållet anser att de klarar sig med befintlig anslutning (76 procent). Aldrig eller sällan tackar hushållet nej pga att de redan har avtal med en annan fiberaktör eller att fastigheten är lågt värderad.

 

Om undersökningen

För att samla in information om stadsnäten har en webbaserad enkätundersökning genomförts. Undersökningen pågick under perioden januari – maj 2019 med 162 respondenter samt med kompletterande frågor i början av 2020. Antal svarande var 121, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 procent.


För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, chef PR & Kommunikation, Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88