2021

Ny satsning ska minska risken för avbrott i bredbandsnät

Störningar i bredbandsnäten påverkar stora delar av samhället. För att snabbt kunna ersätta skadad utrustning har Stadsnätsföreningen, med stöd av Post- och telestyrelsen, beställt två reservnoder som kommer att placeras på olika håll i landet. På så sätt minskas risken för längre driftsavbrott.

6

DEC

Rapport från RISE om behovet av fibererutbyggnad

Nästan hälften av alla hushåll på landsbygden saknar fortfarande bredband. En ny rapport, framtagen av forskningsinstitutet RISE, på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen konstaterar att den bristande tillgången till digital infrastruktur kan försvåra digitaliseringsomställningen för offentlig sektor, de gröna näringarna och för små och medelstora företag baserade på landsbygden.

6

APR

45 procent på landsbygden saknar snabbt bredband

I dag släpper Post- och Telestyrelsen statistik som visar att utbyggnadstakten av snabbt bredband går allt långsammare. När det gäller fiberbredband har utbyggnadstakten på tre år minskat från 6 till 3 procentenheter per år, och i hela landet har nu 83 procent av hushållen tillgång till fiberbredband. Av de hushåll som fortfarande inte har snabbt bredband återfinns hela 45 procent på landsbygden.

26

MAR

Regeringsbesked väntas öka takten i bredbandsutbyggnaden

Regeringen har beslutat om att ta fram ett förslag för hur kommuner kan bidra till bredbandsutbyggnaden utanför sig kommungräns genom att utreda ett undantag för bredbandsverksamhet i den så kallade lokaliseringsprincipen. Svenska Stadsnätsföreningen bedömer att föreningens medlemmar kan ansluta över 100 000 ytterligare hushåll och företag om de kommunala stadsnäten ges möjligheten att bredbandsverksamhet även utanför sina kommungränser.

24

MAR

Stadsnäten i Älvdalen, Orsa och Mora bäst i bredbandsbranschen

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens digitala årskonferens utsågs de kommunala stadsnäten i Älvdalen, Orsa och Mora till årets stadsnät.

18

MAR

AC-Net utsedd till årets stadsnätsfrämjare

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens digitala årskonferens utsågs bolaget AC-Net, som ägs gemensamt av Region Västerbotten, Umeå Energi UmeNet, Skellefteå Kraft och Företagarna, till årets stadsnätsfrämjare.

18

MAR

Bo Lindberg ny ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen

Bo Lindberg har valts till ny ordförande för Svenska Stadsnätsföreningen i samband med föreningens årsmöte. Bo Lindberg, som valdes in i Stadsnätsföreningen styrelse 2017, är vd för Pingday, vilket är ett helägt dotterbolag till Öresundskraft och Helsingborgs Stad och hette tidigare Öresundskraft Kommunikationslösningar.

16

MAR