Stadsnätsföreningen

45 procent av svenskarna på landsbygden saknar tillgång till snabbt bredband

26 mars 2021

I dag släpper Post- och Telestyrelsen statistik som visar att utbyggnadstakten av snabbt bredband går allt långsammare. När det gäller fiberbredband har utbyggnadstakten på tre år minskat från 6 till 3 procentenheter per år, och i hela landet har nu 83 procent av hushållen tillgång till fiberbredband. Av de hushåll som fortfarande inte har snabbt bredband återfinns hela 45 procent på landsbygden.

– Pandemin har under det senaste året visat vilken samhällskritisk infrastruktur bredbandet är. Det har varit helt avgörande för distansarbete, distansundervisning och sjukvård. Därför är det allvarligt att de hushåll som fortfarande inte har tillgång till fiberbredband till så stor del befinner sig utanför städerna. Utvecklingen har ytterligare förstärkt klyftan mellan stad och landsbygd, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Ny statistik från Post- och telestyrelsen, PTS, visar att tillgången till fiberbredband har ökat i 284 av landets 290 kommuner under 2020. I hela landet har nu 83 procent av hushållen tillgång till fiberbredband. Det är en ökning med drygt 3 procentenheter jämfört med 2019, vilket innebär att utbyggnadstakten går allt långsammare. Fram till 2017 var utbyggnadstakten i genomsnitt 6 procentenheter per år. Av de hushåll som fortfarande inte har tillgång till snabbt bredband återfinns hela 45 procent på landsbygden.

Tillgången till fiberbredband är högst i Sundbyberg, följt av Stockholm och Halmstad. Lägst är tillgången i Torsås, följt av Högsby och Olofström. Regeringen lanserade år 2016 en bredbandsstrategi med målet att 95 procent av alla hushåll och företag till 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, ett mål som nu alltså inte har nåtts.

– För att minska ojämlikheten måste regeringen snabbt röja de hinder som hämmar den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Därför är det oerhört glädjande att Regeringskansliet i onsdags uppdrog att ta fram förslag till undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen. Det skulle möjliggöra för kommunala stadsnät att ansluta hushåll även i närliggande kommuner, ofta just på landsbygden, säger Mikael Ek.

 

Faktaruta:

Lokaliseringsprincipen
Lokaliseringsprincipen i kommunallagen innebär att ett stadsnät i huvudsak är begränsad till att bedriva sin verksamhet inom ägarkommunen. Det betyder i många fall att bredbandsinfrastrukturen inte kan byggas ut på ett ändamålsenligt eller kostnadseffektivt sätt, eftersom kommungränsen inte nödvändigtvis utgör ett rationellt område för avgränsningen av bredbandsnätet. Därför anser Svenska Stadsnätsföreningen att stadsnäten behöver undantas från lokaliseringsprincipen, en princip som sedan tidigare används för andra samhällsviktiga infrastrukturer.

Bredbandsmålet
Den nationella bredbandsstrategin "Sverige helt uppkopplat 2025" har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag redan år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s – ett mål som nu alltså inte har nåtts. År 2025 ska andelen vara 100 procent.

 

Pressbild:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek(at)ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, chef Public Affairs och kommunikation, Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius(at)ssnf.org, 076-110 02 88

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org