Stadsnätsföreningen

AC-Net, som ägs gemensamt av Region Västerbotten, Umeå Energi UmeNet, Skellefteå Kraft och Företagarna, utsedd till årets stadsnätsfrämjare

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens digitala årskonferens utsågs bolaget AC-Net, som ägs gemensamt av Region Västerbotten, Umeå Energi UmeNet, Skellefteå Kraft och Företagarna, till årets stadsnätsfrämjare.

– AC-Net har tagit ett ansvar för såväl stora som små stadsnät i region Västerbotten och skapat en heltäckande regional marknad, säger Bo Lindberg, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

Bolaget har under det senaste året arbetat hårt med att tillgängliggöra den bredbandsinfrastruktur som ägs av kommunerna i Västerbotten.

– Genom att erbjuda marknadens tjänsteleverantörer en inmatningspunkt på ett enda ställe så skapas låga trösklar för god tjänstekonkurrens och innovation. Med både regionen och Företagarna som delägare främjas såväl samhällsnytta som affärsnytta i kombination, säger Bo Lindberg.

 

För mer information, kontakta:

Louise Thorselius, chef Public Affairs & Kommunikation, louise.thorselius@ssnf.org, 076–110 02 88Om AC-Net

AC-Net är det regionala bredbandsnätet i Västerbottens län och som bidrar till den regionala utvecklingen genom att bland annat tillhandahålla transmission och bredband till operatörer, företag samt kommuner och Regionen i Västerbotten.

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org