Ny satsning ska minska risken för avbrott i samhällskritiska bredbandsnät

Störningar i bredbandsnäten påverkar stora delar av samhället. För att snabbt kunna ersätta skadad utrustning har Stadsnätsföreningen, med stöd av Post- och telestyrelsen, beställt två reservnoder som kommer att placeras på olika håll i landet. På så sätt minskas risken för längre driftsavbrott.

De två reservdelsnoderna kommer att vara tillgängliga för ägare av samhällskritisk bredbandsinfrastruktur. Tack vare den lokala utplaceringen kan de snabbt komma på plats och därför vara avgörande för att kunna avhjälpa större störningar i näten.

- Samhället är betydligt mer sårbart mot störningar i näten än tidigare. Allt från offentlig sektor till näringsliv är beroende av fungerande bredband för att kunna bedriva sina verksamheter. Med hjälp av den här satsningen kan landets nätägare på ett snabbare sätt återställa sin drift vilket gör att Sveriges bredbandsnät blir betydligt mer robusta än tidigare, säger Jimmy Persson, säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen och ansvarig för projektet.

De två reservnoderna finansieras med stöd av Post- och telestyrelsen, PTS och är en del av myndighetens så kallade robusthetsstöd som delas ut till i olika projekt i syfte att öka robustheten i bland annat bredbandsnäten. Den två reservnoderna kommer att vara på plats runt årsskiftet. Om utvärderingen av reservnoderna faller väl ut planerar vi för ytterligare sju reservnoder strategiskt utplacerade så att de ska kunna täcka hela Sveriges yta och behov.

- Intresset för att säkerställa robusta och säkra bredbandsnät har ökat kraftigt under de senaste åren. Vi är glada över att både myndigheter och lokala nätägare har visat ett stort engagemang i den här frågan och att vi nu kan genomföra den här satsningen, säger Jimmy Persson.

 

Leverantör av reservnoderna är Coromatic, som är en del av E.ON koncernen.

 

För mer information, kontakta:

Louise Thorselius, chef Public Affairs och kommunikation, Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius(at)ssnf.org, 076-110 02 88

Jimmy Persson, säkerhetschef, Svenska Stadsnätsföreningen Jimmy.persson(at)ssnf.org, 073-274 26 15

 

 

Fakta om reservnoder:

- En reservnod utgörs av en containerlösning med en 20 respektive en 10-fotscontainer samt ett mobilt elverk till vardera container.

- Reservnoden ska kunna ersätta en skadad ordinarie fast nätnod alternativt utgöra ett
komplement vid behov av förstärkning eller förändring av ordinarie nod.

- Containrarna ska vara mobila och kunna transporteras med lastbil till reservplats. Reservplats ska vara förberedd. 

- Containrarna ska vara väderisolerade och utrustade med värme och frikyla.

 

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige