2022

Lagändring möjliggör för bättre kommunal bredbandssamverkan

Riksdagen har fattat ett beslut som gör det enklare för kommunala bolag att bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför den egna kommunens område. Stadsnätsföreningen och dess medlemmar välkomnar beskedet som väntas ge bättre förutsättningar att bidra till det fortsatta arbetet med att förse samhället med en robust och säker digital infrastruktur.

17

NOV

Kommentar till PTS nya bredbandssiffror

Ny statistik från Post- och telestyrelsen visar att stora delar av hushållen på landsbygden fortfarande saknar en snabb och stabil bredbandsuppkoppling. Medan 96 procent av hushåll i hela landet har tillgång till snabbt bredband så är motsvarande siffra på landsbygden 77 procent.

28

MAR