2022

Kommentar till PTS nya bredbandssiffror

Ny statistik från Post- och telestyrelsen visar att stora delar av hushållen på landsbygden fortfarande saknar en snabb och stabil bredbandsuppkoppling. Medan 96 procent av hushåll i hela landet har tillgång till snabbt bredband så är motsvarande siffra på landsbygden 77 procent.

28

MAR