”Finns ingen politisk vilja att ansluta de kvarvarande hushållen på landsbygden”

28 mars 2022

Ny statistik från Post- och telestyrelsen visar att stora delar av hushållen på landsbygden fortfarande saknar en snabb och stabil bredbandsuppkoppling. Medan 96 procent av hushåll i hela landet har tillgång till snabbt bredband så är motsvarande siffra på landsbygden 77 procent.

Stadsnätsföreningen gör bedömningen att det kommer att krävas 2–4 miljarder per år för att nå de nationella bredbandsmålen i tid. Trots detta saknas politiska beslut om förlängning av befintliga bredbandsstöd efter 2022. Föreningen har tidigare efterfrågat långsiktiga besked från regering då utbyggnad av bredbandsinfrastruktur kräver tid för planering och upphandling av exempelvis leverantörer.

– Bristen på besked kring bredbandsstödet sker samtidigt som omfattande satsningar på stöd inom andra områden – exempelvis till följd av höjda drivmedelspriser eller elpriser. Min slutsats blir därför att det saknas en verklig politisk vilja att ansluta även landsbygden med bredband, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Regeringen lanserade år 2016 en bredbandsstrategi med målet att 98 procent av Sveriges hushåll ska ha tillgång till 1 Gbit/s senast 2025. Statistiken från Post- och telestyrelsen visar att  96 procent av hushållen i Sverige har tillgång till bredband med gigabithastighet. Det är en ökning med drygt 2 procentenheter jämfört med 2020. Samtidigt varnar Stadsnätsföreningen för risken med att enkom nämna anslutningssiffror i de nationella bredbandsmålen.

– Det har hittills varit för stort fokus på att prata om hur många hushåll och företag som har bredband. Nu är det hög tid att vi också pratar om hur robust den svenska bredbandsinfrastrukturen måste vara för att kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner som i allt större utsträckning är digitaliserade, även vid störningar i omvärlden. Det kommer i sin tur att kräva ännu mer utbyggnad och stödmedel, säger Mikael Ek.

 

Pressbild:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek(at)ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, chef Public Affairs och kommunikation, Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius(at)ssnf.org, 076-110 02 88Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org