Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör föreningens medlemmar. Här samlar föreningen remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer Stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2022. Vid varje remiss finns viktig information såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen.  Tidigare års remissvar finns här.

2023

PTS föreslår att skyldigheter om tillträde till Telias kopparnät upphävs. 

PTS samråder utkast till beslut om att på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur upphäva skyldigheter som gäller kopparbaserad nätinfrastruktur. Skyldigheterna för Telia att tillhandahålla tillträde till fiberbaserad infrastruktur och tillhörande tjänster ändras dock inte.

Samrådet innebär att berörda aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på myndighetens bifogade utkast till beslut. 

Klicka här för att läsa samrådet.

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen:  marknadsreglering@pts.se, senast den 1 februari 2023.

Vill man lämna synpunkter till Stadsnätsföreningen görs det innan den 21 januari till Camilla Jönsson. 

 

CAMILLA JÖNSSON
Sakkunnig samhälle och politik
E-post: camilla.jonsson(at)ssnf.org
Telefon: +46 8 214 931 
Mobil: +46 (0)76 110 64 71