Robusta reservnoder fångade medias intresse när Stadsnätsföreningens Årskonferens besökte Karlstad

28 april 2022

Under Svenska Stadsnätsföreningens Årskonferensen i Karlstad premiärvisades en robust reservnod som både SVT Nyheter Värmland och P4 Värmland uppmärksammade. Totalt kommer nio reservnoder att placeras ut på olika håll i landet under året.

Reservnoderna ingår i ett projekt som Svenska Stadsnätsföreningen driver med stöd av Post- och telestyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och syftar till att minska risken för längre driftavbrott i näten. Reservnoderna kommer att vara tillgängliga för ägare av samhällskritisk bredbandsinfrastruktur och kommer att placeras ut strategiskt så att de bidrar till att täcka hela Sveriges yta. Tack vare den lokala utplaceringen kan reservnoderna snabbt komma på plats och därför vara avgörande för att kunna avhjälpa större driftstörningar.

Leverantör av reservnoderna är Coromatic som är en del av E.ON koncernen. Underleverantörer i projektet är Alcadon, Micropol och Harju Elekter som samtliga är certifierade enligt Svenska Stadsnätsföreningens leverantörsavtal.

Klicka här för att ta del av Sveriges Televisions inslag. 

Klicka här för att ta del av och Sveriges Radios inslag. 

 

Foto: Johan Hedlund, SVT Nyheter Värmland