Bredbandsuppropet

Stadsnätsföreningen har, tillsammans med Byanätsforum, Företagarna, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Lantbrukarnas Riksförbund, skapat kampanjen Bredbandsuppropet.

Kampanjen syftar till att uppmärksamma den digitala klyfta som finns mellan stad och land och uppmanar regeringen att genomföra de nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå målet om snabbt bredband till 2025.

Dagens Nyheter har publicerat en debattartikel signerad av organisationerna bakom Bredbandsuppropet. Läs artikeln här.

"I Sverige är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar närmare hälften av landsbygdsborna anslutning. Regeringens tystnad om bredbandspolitiken splittrar stad och landsbygd på ett oroväckande sätt."

"Vi vet att Sverige vill ligga i framkant jämfört med många andra länder. Men att hushåll och företag i städerna har en flora av högkvalitativa uppkopplingsalternativ är ingen tröst för den företagare eller invånare som befinner sig i ett område dit fiberutbyggnaden inte nått fram. Det övriga samhällets snabba omställning riskerar i stället att förstärka det digitala utanförskapet ytterligare."

På Bredbandsuppropets hemsida finns möjlighet att skriva under uppropet. Genom att skriva under ställer man sig bakom de krav som Bredbandsuppropet framför till regeringen. Läs mer och skriv under på Bredbandsuppropets hemsida.