Ett förbud mot Huawei kommer påverka Sveriges digitalisering negativt

Det var klokt av Post & telestyrelsen att stoppa 5G-auktionen efter Förvaltningsrättens beslut att inhibera förbudet mot Huawei. Att utesluta en leverantör som sammantaget står för en stor del av all utrustning i den svenska telekombranschens nät kräver noggranna analyser och konsekvensbeskrivningar, vilket vi upplever saknas från inblandade myndigheter.

Försvarsmakten och SÄPO hävdar vidare att förbudet gäller utrustning för 5G-näten vilket är missvisande. För i dagens telekombransch är allt på väg att integreras och konsekvensen av beslutet skulle leda till att i princip all Huawei-utrustning i Sverige måste bytas ut i både de fasta och mobila näten. Det handlar om mångmiljardbelopp för en sektor som kämpar med att fortsätta att bygga telekominfrastruktur och tillgängliggöra den för alla i både stad och land, där den största nationella operatören kan komma att drabbas värst.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta SÄPO:s säkerhetspolitiska analys av Kina. Men valet att stoppa en enskild kinesisk leverantör kan få mycket allvarliga konsekvenser för hela Sveriges digitala utveckling och riskerar att kosta det svenska samhället mångmiljardbelopp, förlorade funktioner samt försämrad konkurrenskraft mot omvärlden.

Att avgöra om konsekvenserna av beslutet står i paritet till den hotbild som föreligger kan enbart SÄPO göra. Däremot är jag väl insatt i hur beslutet kommer att påverka telekombranschen och jag vet att detta skapar detta stora svårigheter som påverkar sektorns aktörer både i dag och framgent. Vem ska exempelvis våga genomföra kostsamma investeringar i infrastruktur när svenska myndigheter från en dag till en annan i praktiken förbjuder utrustning från enskilda aktörer?

Från olika håll refereras det till att Huaweis utrustning kan ha programmerbara bakdörrar som gör att Sverige därför kan förväntas bli utsatt för kinesiskt intrång. Så är säkert fallet. Men det viktiga i allt detta är att vi kan utgå ifrån att det finns bakdörrar även hos icke kinesiska leverantörer. Det innebär att duktiga hackare med lite möda kan ta sig in i olika utrustningar, inklusive 5G. Så om Kina – eller annat land - vill sabotera eller spionera kommer de kunna göra det ändå. Den här frågan löser sig nämligen inte av att utesluta enskilda hårdvarutillverkare utan är mer komplex än så.

Vi vet att Sverige och svensk telekomsektor varit föremål för påverkansaktiviteter från olika främmande makter under de senaste åren. Att värna säkerheten både för vårt land och kunderna i näten är av yttersta vikt både för Stadsnätsföreningen och dess medlemmar.

Mikael Ek

Vd på Svenska Stadsnätsföreningen