Kommentar: Branschen redo att bygga ut bredband på landsbygden – men pengar saknas

Post- och telestyrelsen, PTS, har i samband med årets utlysning av bredbandsstöd mottagit ansökningar från branschens aktörer där sammanlagt cirka 7,4 miljarder efterfrågats i stödmedel. Stödet delas ut till projekt för bredbandsutbyggnad på landsbygden där det saknas förutsättningar att bygga ut bredband på kommersiell väg. Totalt kommer PTS att dela ut 1,6 miljarder kronor i stöd vilket innebär att en stor andel av de sökta projekten inte kommer att beviljas medel.

– Beskedet från Post- och telestyrelsen är ett kvitto på att branschen står redo att bygga ut bredbandsnätet och ansluta de hushåll och företag som fortfarande saknar en anslutning, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Totalt saknar cirka hälften av alla hushåll på landsbygden en bredbandsanslutning med en kvalitet och robusthet som gör att den lever upp till regeringens bredbandsmål. Post- och telestyrelsen har i tidigare beräkningar kommit fram till slutsatsen att det behövs cirka 20 miljarder i ytterligare stödmedel för att nå alla kvarvarande hushåll och företag. Siffran har dock kritiserats av bland annat ansvarig minister för att vara felaktig.

– Jag vill hävda att beskedet om att marknaden enbart i år är redo att bygga för över 7 miljarder kronor pekar på att det kommer att behövas betydligt mer för att färdigställa den svenska bredbandsutbyggnaden. Med andra ord är sannolikt PTS beräkningar korrekta, Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Det senaste årets omställning till följd av pandemin har ökat trycket på Stadsnätsföreningens medlemmar att nå ut med bredband längre ut på landsbygden. Efterfrågan från hushåll och företag är därför stor.

– Sverige har gjort ett digitalt språng där vi på kort tid kunnat ställa om till både hemarbete och distansundervisning. Denna omställning har varit möjlig tack vare att Sverige ligger i framkant med sin bredbandsutbyggnad. Men för de som fortfarande saknar bredband är den en klen tröst att Sverige ligger bra jämfört med andra länder. Snarare har den digitala klyftan mellan stad och land ökat under det senaste året, säger Mikael Ek, vd på Stadsnätsföreningen.

 

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

 

För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek(at)ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, chef Public Affairs och kommunikation, Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius(at)ssnf.org, 076-110 02 88