kommentar till beslut om att riva upp lag om nätneutralitet:

Amerikanska Radio- och telestyrelsen, FCC, röstade torsdagen den 14 december om att upphäva den lag som garanterar nätneutraliteten i USA.

Svenska Stadsnätsföreningens kommentar till beslutet:

-          Beslutet kan liknas vid ett internets bokbål. Det är ett allvarligt hot både mot demokratin men även mot den fortsatta digitaliseringen, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

-          I Sverige har de svenska stadsnäten kämpat för öppna nät sedan bredbandsutbyggnadens begynnelse. I dag är öppenhet, både i IT-infrastrukturen och på internet det som närmast kan liknas vid en svensk standard. Men beskedet från USA visar att nätneutralitet inte är något som vi ska ta för givet utan måste fortsätta värna om, säger Mikael Ek

 

Pressbild:

- Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

 

Kontaktinformation

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, chef Kommunikation & PR Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88