Kommentar: Utrustning från Huawei och ZTE i kommunala bredbandsnät

Precis som övriga telekomsektorn har Stadsnätsföreningen ägnat tid under hösten med att analysera konsekvenserna av det beslut som PTS fattat kring användande av utrustning från Huawei och ZTE i framtidens 5G-nät. De kommunala bredbandsnäten, stadsnäten, är själva inte direkt berörda av beslutet men som ägare till fibernät finns det frågor om huruvida besluten ska utvidgas till att även omfatta de fasta näten.

En enkätundersökning bland föreningens stadsnätsmedlemmar visar att den totala andelen av Huawei och ZTE i de aktiva delarna av fibernätet, alltså access- och corenäten, är 22 procent bland de stadsnät som har egen aktiv utrustning.

– Vår undersökning visar att det är en relativt liten del av stadsnätens egna utrustning som kommer från Huawei och ZTE. Men jag vill ändå vara tydlig med att myndigheterna bör sträva efter bättre framförhållning vid eventuella ytterligare beslut för att minimera konsekvenserna för stadsnäten och övriga branschaktörer, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.