Stadsnätsföreningen på GP-Debatt

2018-01-01 Måndagen den 1 januari publicerade Göteborgsposten en debattartikel om nätneutralitet undertecknad av Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Utdrag ur artikeln:

"Demokratin står på spel när USA river upp lagen om nätneutralitet. Svenska Post- och telestyrelsens uppfattning om att vi i Sverige inte blir drabbade är naiv. Frågan om ett öppet internet är en av vår tids viktigaste och måste tas på allvar"

Läs hela artikeln här.