Stadsnätsföreningen till TT: Dyrare att satsa på trådlöst bredband

Den 6 november 2019 deltog Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen, i en artikel skriven av TT om riskerna med att ersätta fast bredbandsinfrastruktur på landsbygden med enklare alternativ.

Utdrag ur artikeln:

Men bra och billigt är inte förenliga ord i bredbandsvärlden, enligt Mikael Ek.

- Vi ser en risk att politiker och konsumenter förs bakom ljuset.

Svenska Stadsnätsföreningen har därför beställt en rapport som visar på just det – att trådlöst bredband byggd på dagens teknik visserligen blir betydligt billigare än fiber, men inte alls ger något kraftfullt bredband.

På några års sikt kommer alla, även i glesbygd, att bli mer beroende av moderna välfärdstjänster. De gröna näringarna, med kanske uppkopplade fordon, kommer också att ha behov av digitala motorvägar värda namnet, resonerar Mikael Ek.

- Det finns nu en oro för att man stoppar fiberutbyggnaden för tidigt, säger han.

 

Läs hela artikeln här.