Forum

Stadsnätsföreningen är aktiva i flera forum

Bredbandsforum

Ett viktigt forum där branschrelaterade frågor diskuteras. Stadsnätsföreningen deltar aktivt i arbetet.

NTSG

Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) ska stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser i samhället.

SiSG - Stadsnätens Infrastruktursamverkansgrupp

SiSG - Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp

Klustermöten

Ett kluster består av flera stadsnät. Många av våra medlemmar är organiserade i regionala kluster. Dialogen mellan kluster och Stadsnätsföreningen är betydelsefulla.

Telekområdet

Telekområdet är IT&Telekomföretagens råd för beslutsfattare inom branschen.