Regional samverkan

Stadsnätsföreningen arbetar aktivt med att bistå stadsnäten i den regionala och länsvisa dialogen i frågor om bredbandsinfrastruktur och digitalisering.

Syftet med regionaliseringen är att Svenska Stadsnätsföreningen bättre skall kunna bistå stadsnäten i den regionala och länsvisa dialogen i frågor om bredbandsinfrastruktur och digitalisering. De positiva effekter som Svenska Stadsnätsföreningen nått genom kunskapslyftet på nationell nivå skall via en väl förankrad samverkansmodell kunna ge goda effekter även på lokal och regional nivå.

 

Nå längre med samverkan!

 

 

 

Tanken med modellen är att respektive sammarbetskluster själva bestämmer vilken nivå på samarbete man vill uppnå med hjälp av Stadsnätsföreningen och att det inte upplevs som tvingande. Oavsett samverkansnivå skall projektet redovisa prioriterade aktiviteter per län för samtliga län/regioner i Sverige.

Under 2016 fortsätta förankringen och utvecklingsarbetet samt komma igång med ett antal län i syfte att ta få fram erfarenheter och kunna förmedla goda exempel på regionalt anpassade samverkansmodeller. Det långsiktiga målet med projektet är att samtliga län i Sverige har representation av en utsedd kontaktperson med förankring till en anpassad samverkansplan.

Är du stadsnätsmedlem kan du få mer information, via länken.

Har du frågor om regional samverkan?

PER FRÖLING

Ansvarig regional samverkan
per.froling(at)ssnf.org
Tel:  Tel: +46 (0)8 21 47 70
Mobil: +46 (0)72 564 32 31