Kalendarium

Stadsnätsföreningen arrangerar varje år en mängd konferenser, utbildningar och webbinarier. Några av de kommande aktiviteterna hittar du nedan.

På gång

Höstforum Svealand

Under hösten genomför Stadsnätsföreningen tre regionala tvådagarskonferenser. Programmet innehåller aktuella och intressanta ämnen framtagna av föreningens interna programgrupp i samarbete med referensgrupper med stadsnätsrepresentanter från respektive landsdel där Höstforum arrangeras.

25

okt

Höstforum Götaland

Under förra året lanserade Stadsnätsföreningen ett nytt konferenskoncept, Höstforum, som genomförs under tre tillfällen i de geografiska fokusområdena Norrland, Svealand och Götaland.

24

nov