Höstforum Götaland

Välkommen till Höstforum Götaland som är en del av Stadsnätsföreningens nya konferenskoncept med tre regionala träffar som genomförs under hösten 2021. Konferenserna kommer att ha ett brett övergripande aktuellt program under första dagen och ett tydligt regionalt fokus under andra dagen med förhoppning om att locka både fler stadsnätsmedarbetare såväl som politiker på kommunal och regional nivå. Stadsnätsföreningens konferenser kommer ske i fysiskt format i enlighet med myndigheternas rekommendationer.