Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningens digitala roadshow 2024 del 1

Under mars arrangerar Stadsnätsföreningen två digitala marknadsföringstillfällen där stadsnätsmedlemmar får möjlighet att lyssna till de erbjudanden som föreningens certifierade leverantörer erbjuder stadsnäten via deras medlemskap i föreningen. 

Första tillfället arrangeras tisdag den 12 mars och fokuserar på infrastruktur – passivt nät, hårdvara – aktivt nät och Internet of Things, IoT. För mer information om programmet, se nedan.

Anmälan stängde fredag den 8 mars. 

 

Program tisdag den 12 mars

Infrastruktur – passivt nät | Hårdvara – aktivt nät | IoT 


09:00 Välkommen från Stadsnätsföreningen

Per Lindström, kommersiell produktchef, Stadsnätsföreningen.

Infrastruktur – passivt nät

09:02 nLogic – XGS-PON med Adtran och Infinera
Sverige står nästan ensam om att bygga stadsnät utan PON. nLogic kan tillsammans med Adtran och Infinera erbjuda kostnadseffektiva och framtidssäkra XGS-PON lösningar för era nät. Ett utmärkt tillfälle att lära sig grunderna om PON och höra hur framtidens stadsnät kan byggas. Talare: Olof Kasselstrand och Johan Nilsson, nLogic.

09:14 Alcadon – Kostnadseffektiva alternativ
Alcadon presenterar två sätt att bygga PTS-projekt mer kostnadseffektivt. Vi tittar också på alternativ för att höja driftsäkerheten i landsbygdsnäten – installera smarta UPS:er i smånoder. Talare: Erik Kennvik, Alcadon.

09:26 ProOptix – PON utveckling och XGS-PON
Genom introduktionen av XGS-PON har utvecklingen av PON-teknologin kommit till en sådan nivå att den på allvar är ett alternativ till point-to-point. ProOptix berättar mer om teknologin och hur de kan hjälpa stadsnäten att avgöra om PON är rätt teknologi för just ert nät. Talare: Dan Jarl, ProOptix.

09:38 Hans Fölsgaard – Sustainability, from product to supply chain (engelsk presentation)
Explore with us how Følsgaard tackles sustainability, from product to supply chain. Discover their pioneering efforts for a greener future. Talare: Lars Rydskov, Hans Fölsgaard.

09:50 Qnetworks – Utrustning och verktyg för att säkerställa en Robust och driftsäker IT-infrastruktur
Att säkerställa en robust och driftsäker IT-infrastruktur kräver en kombination av lämplig utrustning och effektiva verktyg. Talare: Johan Claesson, Qnetworks.

Hårdvara – aktivt nät

10:02 kHuset – Hållbar Systemleverantör
Framtidens inköpsmodell utvecklas ständigt. Genom att optimera användningen av befintliga resurser, kan stadsnäten hitta nya vägar till innovation och effektivitet, samtidigt som de bidrar till en hållbar miljö. Talare: Kevin Ohlsson, kHuset.

10:14 Vinnergi – PON – fördelar och nackdelar
Jacob Wirsenius pratar om fördelarna och nackdelarna med PON, samt om hur stadsnäten kan komma i gång. Talare: Jacob Wirsenius, Vinnergi.

IoT

10:26 TH1NG – Lös dina utmaningar med vår framtidssäkrade IoT – plattform
Tillämpningar för ett hållbart samhälle – Med hjälp av IoT digitaliserar vi vårt samhälle och minskar behovet att vara på plats för att övervaka, agera och lösa olika verksamhetsbehov. IoT kopplar helt enkelt samman den digitala världen med den fysiska världen för att öka effektivitet, proaktivitet, trygghet och bekvämlighet. Talare: Robert Spertina och Fredrik Björklund, TH1NG.

10:38 Direktronik – DirektNet, IoT på tre minuter med LoRaWAN
Oavsett om du är en kommun med flera hundra sensorer av olika slag, ett stadsnät, en fastighetsägare, bostadsrättsförening, köpcenter eller en enskild näringsidkare som endast önskar några få temperatursensorer så är en gateway förkonfigurerad, DirektNet-ready, med Netmores serverklient rätt val. Direktroniks nya tjänst är plug-and-play, eller DiretNet-Ready.

  • Plug-and-play, bara strömsätt din DirektNet-ready gateway
  • SIM-kort och datatrafik ingår
  • Ingen konfiguration, kostnadseffektivt
  • Access till Netmore’s publika nät. Ger redundans och ökad batteritid för sensorer.
  • Ökad flexibilitet. Koppla upp fler GW’s utan att addera komplexitet, oavsett geografisk spridning.
  • Netmore LoraWAN Network Server (LNS) ger säker fjärråtkomst och end-to-end-kryptering.
  • DirektNet prisvärd applikation/dashboard för dina sensorer.

Talare: Mathias Persson, Direktronik.

10:50 Sammanfattning och avslut
Per Lindström, kommersiell produktchef, Stadsnätsföreningen.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

PER LINDSTRÖM
Kommersiell produktchef
E-post: per.lindstrom(at)stadsnatsforeningen.se
Telefon: 070 548 31 24