Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningens digitala roadshow 2024 del 2

Under mars arrangerar Stadsnätsföreningen två digitala marknadsföringstillfällen där stadsnätsmedlemmar får möjlighet att lyssna till de erbjudanden som föreningens certifierade leverantörer erbjuder stadsnäten via deras medlemskap i föreningen.

Andra tillfället arrangeras den 19 mars och fokuserar på konsulttjänster och säkerhet, drift och underhåll, webb- och portaltjänster samt utbildning. För mer information om programmet, se nedan.

Klicka här för att anmäla dig till roadshowen. Deltagandet är kostnadsfritt och riktar sig enbart till Stadsnätsföreningens stadsnätsmedlemmar. 
Anmälan till roadshowtillfället tisdag den 19 mars ska ske senast fredag den 15 mars. 

 

Program tisdag den 19 mars

Konsulttjänster och säkerhet | Drift och underhåll | Webb- och portaltjänster | Utbildning


09:00 Välkommen från Stadsnätsföreningen

Per Lindström, kommersiell produktchef, Stadsnätsföreningen

Konsulttjänster och säkerhet

09:02 Rejlers – Verksamhetskydd 2.0
Rejlers har uppdaterat sina tjänster och förpackat dem i mindre moduler, allt från skapade till simulerade funktionstester. Välj incident-, förändrings- eller kontinuitetshanteringar. Rejlers erbjuder även säkerhets- eller sekretessanalyser, samt NIS2, RAKEL eller kris- och beredskapsplaner. De sistnämnda gör Rejlers både för kommunikation- och eldistribution. Talare: Jerker Ardnor, Rejlers.

09:14 Vinnergi – Uppfinn inte hjulet under tiden som hjulen snurrar
Fredrik Winbladh pratar säkerhet, driftsäkerhet, RSA, kontinuitetsplaner, nulägesinventering som Vinnergi kan hjälpa till med under devisen ”Uppfinn inte hjulet under tiden som hjulen snurrar”. Talare: Fredrik Winbladh, Vinnergi.

09:26 Afry – Den nya kravbilden - NIS2, NATO och totalförsvaret
Compliance – uppfyllelse – av regelverken blir allt viktigare för aktörer som levererar digitala produkter och tjänster. Det krävs att juridiken och tekniken går hand i hand, och att verksamhetens policy mognad motsvarar den tekniska implementeringen av säkerhet. Men ibland är det lätt att fastna i detaljkraven och glömma själva kontexten: varför måste vi bli bättre på cybersäkerhet i Sverige. AFRY:s seniora samhällssäkerhetskonsulter orienterar i dagens cyberutmaningar och berättar hur man med GAP-analyser, stresstester, utbildningar och penetrationstester kommer långt i sin cybersäkerhet. Talare: Johanna Cederström och Johanna Parikka Altenstedt, Afry.

09:38 Teknik och Säkerhetskonsult – Elbesiktning och termografering säkerställer ökad driftsäkerhet och minskade brandskadekostnader
Teknik och Säkerhetskonsult erbjuder besiktningsingenjör till revisionsbesiktningar. Med regelbundna besiktningar kan fel och brister upptäckas och åtgärdas vid underhållsstopp – vilket leder till bättre driftsäkerhet och högre personsäkerhet. Revisionsbesiktning kan vara en del av den fortlöpande kontroll och rutiner som krävs för att uppfylla myndigheternas krav enligt ELSÄK-FS 2022:3. Talare: Charlie Eriksson, Teknik och Säkerhetskonsult.

09:50 NetNordic – NIS2-resan med NetNordic
Snart kommer EU:s nya direktiv Network and Information Security Directive 2022/2555 (mer känt som NIS2) att börja tillämpas, vilket kan tillföra nya krav för många organisationer i flera sektorer. Det kan innebära nya utmaningar och risker för organisationer och leverantörer både inom Sverige och utomlands. För att få en bra förståelse och hjälp med NIS2 finns NetNordics konsulttjänster inom cybersäkerhet. Förutom att kunna se om NIS2 gäller för ert företag så kan NetNordic även hjälpa till med att genomföra informationssäkerhetsanalyser rörande NIS2 för er organisation. Talare: Pontus Ek, NetNordic.

Drift och underhåll

10:02 Vinnergi – Så enkelt är det att driva ett stadsnät
Niclas Berglind pratar om ”så enkelt är det att driva ett stadsnät”, ett busenkelt koncept. Talare: Niclas Berglind, Vinnergi.

Webb- och portaltjänster

10:14 ViaEuropa – BRIKKS, vårt system för den smarta staden
Hur kan stadsnätet bli navet i stadens digitalisering och leda utvecklingen av vardagstjänster? Brikks ger er möjligheten att erbjuda nya marknadsplatser och viktiga funktioner till bland annat fastighetsägare. Talare: Jonas Birgersson, ViaEuropa Sverige.

Utbildning

10:26 Edugrade – Kundanpassad utbildning - för att passa perfekt
Ibland passar standardkurser alldeles utomordentligt men ibland behöver man något skräddarsytt, som är helt anpassat efter yrkesgrupp, förkunskaper och förutsättningar. Edugrade har stor erfarenhet av kundanpassad utbildning vilket vi berättar om i den här presentationen. Talare: Erik de Pablos, Edugrade.

10:38 Qnetworks – Självstudier, det moderna och flexibla lärandet för en kostnadseffektiv kompetenshöjning av personal som arbetar i vår gemensamma IT-infrastruktur
I dagens snabbt föränderliga IT-landskap är självstudier ett kraftfullt verktyg för att stärka och upprätthålla kompetensen hos personal som arbetar inom gemensam IT-infrastruktur. Talare: Johan Claesson, Qnetworks.

10:50 Sammanfattning och avslut
Per Lindström, kommersiell produktchef, Stadsnätsföreningen.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

PER LINDSTRÖM
Kommersiell produktchef
E-post: per.lindstrom(at)stadsnatsforeningen.se
Telefon: 070 548 31 24