Webbinarier: Robust digital infrastruktur

Den digitalisering som sker av samhället där en allt större del av samhällsviktiga och samhällskritiska funktioner är beroende av en robust fiberinfrastruktur gör det angeläget att arbeta med robusthetshöjande åtgärder.

I början av året uppdaterade Robust fibers förvaltningsråd anvisningarna i vägledningen Robust fiber till version 1.4. Med anledning av detta bjuder Stadsnätsföreningen in till fem webbinarier mellan den 16–20 maj. Under dessa webbinarier kommer Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen samt ansvarig för Robust fiber, att gå igenom de senaste uppdateringarna i den nya versionen samt övriga vägledningar på temat robust digital infrastruktur.

 

Webbinarier

16 maj kl. 13:00-14:00
Info om senaste uppdatering av Robust fiber 1.4

17 maj kl. 13:00-14:00
Vad är Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur?

18 maj kl. 08:00-09:00
Introduktion av Robust säker fysisk förbindelse

19 maj kl. 08:00-09:00
Risk- och sårbarhetsanalyser för telekomanläggningar

20 maj kl. 08:00-09:00
Säkerhetsskydd och beredskapshöjande åtgärder för nätägare av optonät

Webbinarierna arrangeras över Zoom. Länk till webbinarierna skickas ut fredag den 13 maj.

 

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälan för respektive webbinarie. Sista dagen för anmälan är torsdag den 12 maj.

Observera att samtliga webbinarier är kostnadsfria.

 

För frågor, vänligen kontakta:

Jimmy Persson
Utvecklings- och säkerhetschef 
E-post: jimmy.persson(at)ssnf.org
Mobil: 073 274 26 15