Konferens

SSNF-Umeå-5528.jpg
SSNF-Umeå-5427.jpg

Stadsnätsföreningen anordnar två konferenser, årskonferensen under våren och Höstforum under hösten. Syftet med konferenserna är att skapa ett nätverk mellan nätägare, leverantörer, myndigheter och andra samarbetspartner för att stärka branschen.

Konferenserna är stora händelser för Stadsnätsföreningen då det skapar möten inom branschen. Det finns alltid ett stort antal leverantörer som ställer ut i anslutning till konferenserna.  

Till hösten lanserar Stadsnätsföreningen ett nytt konferenskoncept – Höstforum. Konferensen kommer att äga rum på tre orter, från Luleå i norr till Växjö i söder, och kommer att ha ett brett övergripande aktuellt program under första dagen och ett starkt regionalt fokus under andra dagen. 

Läs mer om Stadsnätsföreningens nya konferenskoncept Höstforum här. 

Läs mer om Stadsnätsföreningens årskonferens här. 

Är du intresserad av att vara med som utställande företag på någon av våra konferenser? Läs mer här. 

 

Mia2.jpg

MIA FORSLÖF
Event- och utställaransvarig 
mia.forslof(at)ssnf.org
Mobil: +46 (0)70 822 96 40

Fia.jpg

SOFIA ROSENKVIST
Bokningsansvarig konferens, logi & aktiviteter
sofia.rosenkvist(at)ssnf.org
Mobil: +46 (0)70 655 92 18