Konferens

SSNF-Umeå-5528.jpg
SSNF-Umeå-5427.jpg

Stadsnätsföreningen anordnar två konferenser, Årskonferensen under våren och Höstforum under hösten. Syftet med konferenserna är att skapa nätverk mellan nätägare, leverantörer, myndigheter, ägarrepresentanter och andra samarbetspartner för att stärka branschen.

Läs mer om Årskonferens här. 

Läs mer om Höstforum här. 

Konferenserna är stora händelser för Stadsnätsföreningen då det skapar möten inom branschen. Det finns alltid ett stort antal leverantörer som ställer ut i anslutning till konferenserna. Är du intresserad av att vara med som utställande företag på någon av föreningens konferenser? Läs mer här. 

 

Mia2.jpg

MIA FORSLÖF
Event- och utställaransvarig 
E-post: mia.forslof(at)ssnf.org
Mobil: +46 (0)70 822 96 40

Emelie.jpg

EMELIE GARD
Projektledare event
E-post: emelie.gard(at)ssnf.org
Mobil: +46 70 303 77 43