Konferens

SSNF-Umeå-5528.jpg
SSNF-Umeå-5427.jpg

Stadsnätsföreningens årskonferens flyttas fram till den 21–23 september


Till följd av regeringsbeslutet om att förbjuda folksamlingar över 500 personer för att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19 ställdes Stadsnätsföreningens årskonferens in. Styrelsen har nu enhälligt beslutat om att årskonferensen kommer att flyttas fram till den 21–23 september där Linköping som tidigare planerat kommer att stå som värd. Stadsnätsföreningens förhoppning är därmed att samtliga deltagare ser fram emot årskonferens till hösten i stället som bland annat kommer att bjuda på intressanta seminarium och möjlighet till givande möten med branschkollegor. 

 

Viktig information med anledning av framflyttandet av årskonferens


Villkor gällande anmälan och fakturering till Stadsnätsföreningens årskonferens

Stadsnätsföreningens styrelse har beslutat om att flytta föreningens årskonferens till den 21–23 september i Linköping. Beslutet innebär att samtliga bokade biljetter samt bokade utställarytor fortfarande är giltiga. Om anmäld deltagare av någon anledning inte har möjlighet att delta under de nysatta datumen för konferensen erbjuder föreningen möjligheten att kostnadsfritt byta deltagare.

Utestående fakturering av deltaganden kommer att genomföras i närtid. Detta beror på att föreningen i nuläget har stora utgifter med anledning av den situation som uppstått med framflyttning av konferens. Med anledning av beslutet är styrelsens förhoppning att samtliga medlemmar ser behovet av att stötta föreningen i den situation den nu befinner sig i genom att betala för sitt deltagande för årskonferensen redan nu under våren.

För frågor angående anmälan, eventuella ändringar och fakturering, kontakta Mia Forslöf, event- och utställaransvarig på Svenska Stadsnätsföreningen.

 

Bredbandsbåten 2020 ställs in med anledning av Stadsnätsföreningens framflyttade årskonferens

Till följd av att Stadsnätsföreningens årskonferens flyttas fram till den 21–23 september har styrelsen beslutat att ställa in Bredbandsbåten som vanligtvis anordnas under hösten. Styrelsens bedömning är att det inte är genomförbart att arrangera två större konferenser under samma halvår.

Beslutet om att ställa in Bredbandsbåten kommer således att få konsekvenser för förningens ekonomi vilket kansliet tillsammans med styrelsen i nuläget arbetar med att analysera omfattningen av.

 

Stadsnätsföreningens årsmöte genomförs digitalt den 28 april

Redan under förra veckan kunde Stadsnätsföreningen meddela att årsmötet som brukar hållas under föreningens årskonferens i stället kommer att genomförs digitalt. Årsmötet kommer att hållas den 28 april kl. 09.00-11.30 vilket innebär att mötet kommer att genomföras enligt föreningens stadgar. Under mötet kommer både röstning och upptagning av röstlängd att genomföras på ett korrekt sätt.

Kallelse med alla instruktioner för det digitala årsmötet kommer att skickas ut separat.