Konferens

SSNF-Umeå-5528.jpg
SSNF-Umeå-5427.jpg

Stadsnätsföreningen anordnar två konferenser, Årskonferensen på våren och Bredbandsbåten på hösten. Syftet med konferenserna är att skapa ett nätverk mellan nätägare, leverantörer, myndigheter och andra samarbetspartner för att stärka branschen.

Konferenserna är stora händelser för Stadsnätsföreningen då det skapar möten inom branschen. De genomförs under två dagar. Det finns alltid ett stort antal leverantörer som ställer ut i anslutning till konferenserna.

Årskonferensen arrangeras alltid under våren. Nästa Årskonferens  är i Göteborg våren 2019. 

Bredbandsbåten anordnas alltid under hösten. Läs mer här.

Är du intresserad av att vara med som utställande företag på någon av våra konferenser? Läs mer här.

Bredbandsbåten

Välkommen Bredbandsbåten 2-3 oktober 2018.

Årskonferensen

Stort tack till alla deltagare, talare, sponsorer och utställare som deltog på Stadsnätsföreningens Årskonferens och 20-årsjubileum i Umeå!

Utställare

Är du intresserad av att vara med som utställande företag på Stadsnätsföreningens konferenser finns mer information här.

Presentationer

Presentationer Årskonferensen 2018

Här nedan finner du de presentationer från konferensen som vi hittills fått in. Vi fyller på vartefter.

SSNF-Umeå-5417.jpg
SSNF-Umeå-5496.jpg