Årskonferensen

Header_årskonferens.jpg

Tidigare meddelade Stadsnätsföreningen att vårens årskonferensens ställs in till följd av regeringsbeslutet att förbjuda folksamlingar över 500 personer.

Därför är det med glädje som föreningen nu kan meddela att styrelsen nu enhälligt har beslutat om att årskonferensen kommer att flyttas fram till den 21–23 september där Linköping som tidigare planerat kommer att stå som värd för konferensen. Stadsnätsföreningens förhoppning är därmed att samtliga deltagare ser fram emot årskonferens till hösten i stället som bland annat kommer att bjuda på intressanta seminarium och möjlighet till givande möten med branschkollegor. 

 

Villkor gällande anmälan och fakturering till Stadsnätsföreningens årskonferens

Stadsnätsföreningens styrelse har beslutat om att flytta föreningens årskonferens till den 21–23 september i Linköping. Beslutet innebär att samtliga bokade biljetter samt bokade utställarytor fortfarande är giltiga. Om anmäld deltagare av någon anledning inte har möjlighet att delta under de nysatta datumen för konferensen erbjuder föreningen möjligheten att kostnadsfritt byta deltagare.

Utestående fakturering av deltaganden kommer att genomföras i närtid. Detta beror på att föreningen i nuläget har stora utgifter med anledning av den situation som uppstått med framflyttning av konferens. Med anledning av beslutet är styrelsens förhoppning att samtliga medlemmar ser behovet av att stötta föreningen i den situation den nu befinner sig i genom att betala för sitt deltagande för årskonferensen redan nu under våren.

För frågor angående anmälan, eventuella ändringar och fakturering, kontakta Mia Forslöf, event- och utställaransvarig på Svenska Stadsnätsföreningen.