Föreläsarpresentationer

Här finns de senaste konferensernas föreläsarpresentationer

Presentationer från konferenserna

Presentationer Årskonferensen 2018

Här nedan finner du de presentationer från konferensen som vi hittills fått in. Vi fyller på vartefter.

Presentationer Bredbandsbåten 2016

Här nedan finner du de presentationer från konferensen som vi hittills fått in. Vi fyller på vartefter!

Presentationer Bredbandsbåten 2015

Presentationerna - Bredbandsbåten 2015

Presentationer - Årskonferensen 2016

Årskonferensen 2016 - föreläsarpresentationer

Presentationer Årskonferensen 2018

Här nedan finner du de presentationer från konferensen som vi hittills fått in. Vi fyller på vartefter.

Presentationer Bredbandsbåten 2016

Här nedan finner du de presentationer från konferensen som vi hittills fått in. Vi fyller på vartefter!

Presentationer Bredbandsbåten 2015

Presentationerna - Bredbandsbåten 2015