Presentationer

Här finns de senaste konferensernas föreläsarpresentationer.

Presentationer från konferenserna

Presentationer Bredbandsbåten 2019

Här finner du de presentationer från konferensen.

Presentationer Årskonferensen 2019

Är du intresserad av att få ta del av någon eller några av de presentationer som visades på Årskonferensen? Maila eventchef Mia Forslöf, mia.forslof@ssnf.org

Presentationer Bredbandsbåten 2018

Här finner du de presentationer från Bredbandsbåten 2018.

Presentationer Bredbandsbåten 2016

Här nedan finner du de presentationer från konferensen som vi hittills fått in. Vi fyller på vartefter!

Presentationer - Årskonferensen 2016

Årskonferensen 2016 - föreläsarpresentationer