Föreläsarpresentationer

Här finns de senaste konferensernas föreläsarpresentationer

Presentationer från konferenserna

Presentationer Bredbandsbåten 2018

Här finner du de presentationer från konferensen som vi hittills fått in. Vi fyller på vartefter.

Presentationer Bredbandsbåten 2016

Här nedan finner du de presentationer från konferensen som vi hittills fått in. Vi fyller på vartefter!

Presentationer - Årskonferensen 2016

Årskonferensen 2016 - föreläsarpresentationer