Presentationer Bredbandsbåten 2016

Här kan du ta ta del av presentationerna från Bredbandsbåten 2016.