Presentationer Bredbandsbåten 2016

Här nedan finner du de presentationer från konferensen som vi hittills fått in. Vi fyller på vartefter!